0 Shares 225 Views

Xem thông tin RAM máy tính nhanh trong Windows XP, 95, 98, ME, NT4, và 2000

Mar 15, 2017
0 226

Xem thông tin RAM máy tính nhanh trong Windows XP, 95, 98, ME, NT4, và 2000

  1. Mở Control Panel
  2. Bấm đúp vào các biểu tượng Systems.
  3. Trên tab General, số lượng RAM hiện đang được cài đặt và được phát hiện sẽ được liệt kê.

Lưu ý: Nếu một chip bộ nhớ không được công nhận bởi các máy tính, nó sẽ không được tính vào số lượng bộ nhớ được liệt kê dưới “bộ nhớ cài đặt (RAM)” trong Windows System Properties.

hoặc là

Windows 98, ME, 2000, XP và người dùng cũng có thể chạy các chương trình hệ thống thông tin (msinfo32) mà được cài đặt sẵn trên máy tính. Thông tin thêm về chương trình này có thể được tìm thấy trên của chúng tôi trang định nghĩa msinfo32 .

Xem và sử dụng nguồn lực sẵn có

Để xác định số lượng tài nguyên hệ thống có sẵn, bao gồm cả bộ nhớ, cũng như những gì hiện đang được sử dụng, mở Task Manager . Trên tab Processes, bạn có thể xem các chương trình đang chạy và sử dụng tài nguyên. Trên tab Performance, bạn có thể thấy một bức tranh tổng thể của tất cả các tài nguyên hệ thống. Bạn có thể xem có bao nhiêu bộ nhớ có sẵn bên cạnh nhãn Available.

You may be interested

Most from this category