Main Menu

What’s New?

DNS Server : Thêm A/PTR, MX, CNAME record trên Windows Server 2012 R2

Shares

 

Thêm A /PTR record.

Chạy Server Manager và chọn “Tools” -> “DNS”, tiếp theo nhấp chuột phải vào tên miền của chính nó để hiển thị menu ở ô bên trái, sau đó chọn “New Host (A or AAA) …“.

a record dns server windows server 2012 r2
Nhập HostnameIP address mà bạn muốn thêm. Sau đó, đánh dấu vào ô “Create associated pointer (PTR) record“.


A /PTR record mới đã được thêm vào.


Sử dụng lệnh nslookup bằng cmd để kiểm tra HostnameIP address. Kết quả như bên dưới là đã thành công.

Thêm MX record để sử dụng cho Mail Server.

Chạy Server Manager và chọn “Tools” -> “DNS“, tiếp theo nhấp chuột phải vào tên miền của chính nó để hiển thị menu ở ô bên trái, sau đó chọn “New Mail Exchanger (MX) …“.
mx record dns server windows server 2012 r2
Nhập Hostname hoặc chid domainFQDN của Mail Server như sau.
mx record dns server windows server 2012 r2
Một MX record đã được thêm.
mx record dns server windows server 2012 r2

Thêm CNAME record

Chạy Server Manager và chọn “Tools” -> “DNS“, tiếp theo nhấp chuột phải vào tên miền của chính nó để hiển thị menu ở ô bên trái, sau đó chọn “New Alias ​​(CNAME) …“.

Nhập Alias name, FQDN và bạn có thể đặt host như sau.
cname record dns server windows server 2012 r2
Đã thêm một CNAME record mới.
cname record dns server windows server 2012 r2

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.