Main Menu

What’s New?

Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

Shares

DHCP là gì?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark và gateway mặc định. Máy tính được cấu hình một cách tự động vì thế sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng. Nó cung cấp một database trung tâm để theo dõi tất cả các máy tính trong hệ thống mạng. Mục đích quan trọng nhất là tránh trường hợp hai máy tính khác nhau lại có cùng địa chỉ IP.

Nếu không có DHCP, các máy có thể cấu hình IP thủ công (cấu hình IP tĩnh). Ngoài việc cung cấp địa chỉ IP, DHCP còn cung cấp thông tin cấu hình khác, cụ thể như DNS. Hiện nay DHCP có 2 version: cho IPv4 và IPv6.

Cài đặt DHCP Server trên Windows Serever 2012 R2

Chạy Server Manager và Click “Add roles and features“.
dhcp server windows server 2012 r2
Click “Next“.
dhcp server windows server 2012 r2
Chọn “Role-based or feature-based installation“.
dhcp server windows server 2012 r2
Chọn Host mà bạn muốn thêm dịch vụ DHCP Server.
dhcp server windows server 2012 r2
Đánh dấu vào ô “DHCP Server“.
dhcp server windows server 2012 r2
Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm DHCP Server. Nhấp vào nút “Add Features“.
dhcp server windows server 2012 r2
Click “Next“.
dhcp server windows server 2012 r2
Click “Next“.
dhcp server windows server 2012 r2
Click “Next“.
dhcp server windows server 2012 r2
Click “Install” để bắt đầu cài đặt DHCP Server.
dhcp server windows server 2012 r2
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất. Click “Close“.
dhcp server windows server 2012 r2
Như vậy việc cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2 đã thành công.