Main Menu

What’s New?

Vmware Vsphere: Tìm hiểu về Vsphere Client – Video Lab

Shares

ItWEB – Tự học ảo hóa Vsphere – Vmware Vsphere: Tìm hiểu về Vsphere Client

Sau khi cài đặt ESXi và cấu hình cơ bản xong thì ta bắt đầu quản trị (ngồi từ xa)

Các cách dùng để quản trị, gồm 3 nhóm

  • Quản trị bằng đồ họa (dùng Vsphere client, Vcenter). Vsphere client móc trực tiếp vào con ESXi để quản lý. Nếu dùng Vcenter thì nó cũng không có công cụ đồ họa, dùng Vsphere client móc vào Vcenter đề quản lý. Hoặc dùng Vsphere Web Base: dùng giao diện web qua Vcenter. (nhìn hình để hiểu rõ)
  • Vsphere CLI (command line): Vmware viết ra 1 tập lệnh dưới dạng script. Cài bộ script lên máy tính. Bộ script kết nối đến ESXi. Dựa vào script ta viết mà hệ thống sẽ thực thi tương ứng.
  • Scripting API công cụ lập trình của Vmware. Ta có thể viết bằng Perl trên môi trường linux hay Mirosoft visual basic, VBscript, Mirosoft visual C++, Jscript trên môi trường windows.

Giao diện (GUI) để chúng ta có thể tương tác với môi trường ảo hóa VMware là Vsphere Client và VMware Vcenter

cai dat vsphere 5.5 27

Ta sẽ dùng Vsphere Client để quản trị ESXi.
Để download Vsphere Client ta co thể download bằng 2 cách sau

Cách 1: https://A.B.C.D

Với A.B.C.D là địa chỉ IP của con ESXi.

cai dat vsphere 5.5 28

Cách 2: Download trực tiếp trên trang VMware (khuyến khích)

Hoặc các bạn download  file của tôi tại đây

Cách cài đặt Vsphere Client.

cai dat vsphere 5.5 29

Ta next mặc định cho đến khi kết thúc.