Saturday, April 10, 2021

Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

ItWEB – Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch

Những cái đã nói ở các phần trên gọi là Standard switch, không cần Vcenter, làm trên stand alone ESX cũng được.

Nhưng  khi làm hệ thống lớn có Vcenter. Ta phân tích

Ta có ESX1, tạo ra 1 Vswitch cho 3 vm chạy (vm1, vm2, vm3). Gắn vào môi trường switch vật lý để vận hành.

Ta có nhu  cầu tạo thêm ESX2 chạy dự phòng cho ESX1.

ESX1 chết thì vm1, 2, 3 sẽ qua ESX2. Nhưng có một vấn đề:

Khi move vm sang ESX2, nếu bị ngắt mạng thì người dùng external hay internal không thể truy cập. Ta phải tạo Vswitch

Vm 1, 2, 3 chạy trên ESX1 với port group tên ABC trên vswitch 0

Thì trên ESX2, để máy ảo thông mạng như cũ thì cũng phải tạo port group ABC (giống y chang tên  trên ESX1). Vì một con VM lúc trước gắn trên Port group cũ tên gì thì qua ESX mới nó sẽ từ tìm port group đúng tên đó, Vswitch phải gắn cùng 1 vùng vật lý (Vswitch ESX1 gắn với card mạng ở vùng vật lý nào thì Vswitch ESX2 cũng phải gắn với card mạng ở vùng vật lý đó). Vswitch thì khác tên cũng được

Để đỡ nhức đầu thì cứ tạo y chang,  2 dây mạng gắn y chang.  Vậy nên bài lap trước ta  gắn 1 Physwitch riêng  cho 2 ESX để Vmotion.

Nhưng , nếu datacenter mở rộng: 100-200 ESX, người quản trị muốn move qua lại giữa các con ESX ta phải tạo y chang 100 vswitch y chang nhau.

Hiện nay trên Vmware ta chỉ cần làm 1 lần 1 con VSwitch ( name, port …) giống như switch mẫu (template).

Sau đó deploy xuống các con ESX (Yêu cầu phải VCenter). Trên Vcenter tạo Vswitch (cấu hình các chức năng, policy v.v.) . Khi ESX khởi động thì tự nó lấy các thong số, policy về sử dụng. Luc 1nay2 toàn bộ ESX nào được deploy Vswitch đó đều có thong số Vswitch đó giống nhau.

Vswitch đó gọi là Distributed Switch.

Cách làm:

Vcenter -> Inventory -> Networking -> New Vsphere Distributed Switch

VDS Version: chọn mới nhất

General Properties:

Name: DS1

Number of uplink 1: cho phép bao nhiêu card mạng vật lý gắn vào: 4 default

Add hosts and physical Adapters:
Muốn deploy DS1 xuống ESX nào. Có thể chọn sau.

Ở mỗi con ESX, ta có thể chọn số lượng card vật lý tham gia DS1 (chỉ cần card thông với vùng mạng vật lý, không cần số lượng card giống nhau) -> Next.

Ready to Complete: mặc định sẽ tự tạo ra 1 port group.

Ta rename thành HA

Về lại ESX thấy xuất hiện port group HA.

Muốn đổi tên thì lên Vcenter, chỉ cần rename 1 lần là apply hết các ESX.

Rất lợi hại khi deploy cho toàn hệ thống.

Nếu ko dùng DS thì vẫn có thể dùng standard switch ( stand alone switch).

Ta muốn tạo DS2 có port group: VMkernel port group để giao tiếp các ESX.

Thì ta phải vào từng ESX ->vào DS2 để tạo VMkernel port group vì muốn tạo VMkernel thì phải chọn IP

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This