Saturday, April 10, 2021

Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

ItWEB – Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

Đề cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì rất cần có SAN.

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng Openfiler để build SAN ảo

Các bạn đọc về VMware Storage trước khi thực hành bài này nhé.

Build SAN trên máy ảo

Dùng Open File (dùng trên HDH Linux)

Tạo máy ảo, download ISO OpenFiler.

Cài mặc định

IP:192.168.1.56/24

User: root

Pass: …..

Cài rất nhanh.

cai dat openfiler 1
cai dat openfiler 1

Nếu có nhiều ổ cứng, sẽ hỏi ta chọn ổ nào để cài Openfiler. Các ổ còn lại làm storage (1 ổ làm OS management,  các ổ còn lại làm storage)

Các protocol hỗ trợ: ISCSI, SMB, NFS.

Khi build Management(openfiler,….)) lên SAN (hoặc server) thì có 2 trường hợp xảy ra.

Storage hỗ trợ raid cứng: lúc này ta sẽ làm raid cứng (cho các ổ storage) trước rồi build Openfiler (trên ổ làm OS).

Storage không hỗ trợ raid cứng: build raid mềm trên openfiler.

Thường thì các Management tích hợp đủ hết driver storage để nhận storage trên server  vì nó chuyện về storage (có thể thiếu vài driver khác)

Gắn thêm 3 đĩa ảo vào máy ảo (100GB). Ta sẽ làm Raid mềm

Hiện nay, ngoài đĩa OS thì có 3 đĩa. Nếu co raid cứng thì ta tạo raid cứng trên 4 đĩa rồi build Openfiler.

Openfiler làm việc bẳng giao diện web:

https://192.168.1.56:446.

Đăng nhập bằng user default: openfiler, nhớ đổi lại pass nếu không nhớ

Username: openfiler

Pass: password

Qua tab Volume -> Block devices (bên phải)

Ta thấy có 4 đĩa

Quy trình Build Storage

B1: add vào storage (trừ đĩa chứa OS openfiler)

Nếu có raid cứng sẵn thì chỉ cần create volume

Nếu làm raid mềm thì tạo

Click vào ổ đĩa -> chọn Raid array -> create

Làm như thế đối với sdb, sdc (đĩa thứ 2,3)

Chọn  sdc -> physical volume

B2: cấu hình raid mềm: chọn software raid (bên phải)

Openfile cho phép ta tạo: raid 0, 1, 5, 6, 10

Ta tạo Raid 0 cho sdb, sdc

Lúc này sẽ tạo thành mdo (raid giữa sdb, sdc)

Lúc này sẽ có: sda, sdd, mdo.

Muốn chạy Openfiler với công nghệ FC thì gắn vào card HBA + switch FC. Mở service FC

Nếu muốn thành NAS thì mở NFS để share folder.

Nếu gắn vào ISCSI thì phải chạy ISCSI target

Ta có thể logic hóa bộ đĩa, tức là VD: cắt bộ raid ra làm đôi, server có thể thấy 2 logical disk trên 1 raid => logic bộ raid, ta gọi đó là LUN

B2: Manage Volume Group

Chọn volume group -> tạo 2 group

Group 1: gồm sdd1 (là ổ sdd)

Group 2: gồm md0

(ta có thể add 2 cái thành 1 group)

http://techterms.com/definition/lun

http://searchstorage.techtarget.com/essentialguide/LUN-storage-Working-with-a-SANs-logical-unit-numbers#guideSection1

Sau đó từ 2 group ta sẽ logic hóa 2 group thành 1 hay nhiều LUN .

Chọn Add Volume -> cái này là khái niệm LUN

Nếu xài ISCSI hay FC thì phải để block (tức là không format)

Tạo Volume1 và Volume 2 như hình

Group2 ta để làm NAS -> add Volume -> name: NFS1 -> format: XFS

Vào tạo folder và share

Qua tab Share -> chọn NFS1 -> tạo folder để Share : muốn share thì nhấn Make Share

Shar cho everyone: chọn public guess access -> chọn public

Phân quyền thì : control guess access

Nó yêu cầu chọn Access List

Qua Tab system tạo

Access1 như hình

Cấp quyền RW (read+ write) cho Access1 như hình (Share 2 protocol: vừa SMB vừa NFS)

Test: 192.168.1.56

Lúc này ta có SAN chạy như NAS

Việc còn lại là enable ISCSI target để chạy ISCSI

Qua Volume -> ISCSI Target

Lúc này, ta có 2 LUN

1 con Server muốn  kết nối vào SAN để sử dụng LUN thì bắt buộc trên SCSI device ta phải tạo connection gọi là ISCSI target, mỗi target ta sẽ đi map vào LUN ( LUN nào được map vào target thì server mới sử dụng được LUN)

Để ổn định thì có 2 LUN thì tạo 2 target (performance tốt hơn)

Vào  ISCSI Target

Đặt tên TG1

Qua tab LUN Mapping -> Map volume1 (LUN1) vào TG1 : Map

Kết nối:

Kể từ Win Vista thì Microsoft tích hợp cho ta ISCSI client (iscsi initiator)

Cách 1: iscsicpl.exe

Cách 2: control panel  -> Administrative Tool -> ISCSI Initiator

Mở diskmgmt.msc -> xuất hiện ổ đĩa -> format rồi định dạng phân vùng để sử dụng.

Lưu ý:

Cần start service NFS, ISCSI target, SMB(CIFS) trên Openfiler.

Cảm ơn các bạn theo dõi

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This