Saturday, April 10, 2021

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler.

Phải đọc bài: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo trước khi đọc bài này.

Ghi chú về Openfiler:

Openfiler có service ISCSI Initiator => nó có thể câu vào Storage khác để lấy LUN.

Nếu có LUN mà không có cấu hình Map Lun vào Target thỉ Client cũng không thấy.

(Thay vì xóa hết để đặt TG1 thì nên: đổi từ iqn.2006-01.com.openfiler:tsn.a53e15e91f68 -> iqn.2006-01.com.openfiler:TG1 )

Có thể chứng thực  bằng cách qua tab: Chap Authentication

Ta thấy có 2 type user:

Incoming User: Client xác thực với SAN

Outgoing user: SAN xác  thực ngược với client

Tình huống: ESX móc nhầm vào SAN giả, làm cho Server truy cập vào SAN giả (giả IP của SAN thật) nên cần Outgoing.

Ứng dụng :

Phòng game hay xài, lấy PC cài San storage. Lấy Ổ cứng build ISCSI. Lấy  ISCSI Initiator trên client móc vào Storage đã build. Các máy connect sẽ thấy LUN. 1 đứa  format NTFS thì các client khác sẽ thấy. Lúc này ta chứa dữ liệu thì các máy móc vào cũng thấy dữ liệu.

Nhanh hơn so với share protocol.

Cách cấu hình ESX móc vào SAN.

Mở giao diện Vsphere Client kết nối đến Vcenter: 192.168.1.192

Với ESXi-Server2, 3, 4. Ta sẽ build 1 đường mạng chỉ chuyên cho việc kết nối SAN (storage)

Gắn thêm card cho cả 3 Server. Dùng Vmnetwork 2 để kết nối cả 3.

Openfiler tạo thêm card kết nối với VMnet2

Network: 10.0.0.x/24

ESXi-Server2: 10.0.0.1

Server3: 10.0.0.2

Server4: 10.0.0.3

Openfiler: 10.0.0.4 ( mạng 192.168.1.x dùng cho traffic management cho SAN)

Lúc này traffic qua SAN sẽ không ảnh hưởng đến traffic Management (traffic management dùng: 192.168.1.x)

Tạo Vswitch mới trên các con ESX 2,3,4.

Để các ESX có thể giao tiếp trên các vùng đó nên phải build thêm VMkernel trên Vswitch mới.

Nhưng ở bài Lab này, mình  sẽ dùng 192.168.1.x vừa cho traffic management  và storage.

Cách kết nối ESX vào Openfiler

Một số card mạng có thêm chức năng ISCSI initiator (build phần cứng , card support).

Nếu card có chức năng đó, muốn ESX kết nối thì vào ESX -> Tab Configuration-> Networking. Nếu có chức năng ISCSI nó sẽ liệt kê ở dưới Switch (mà map với card mạng). Lúc này đứng tại đó connect.

Nếu phần cứng không hỗ trợ (không thể đóng gói được SCSI command) thì dùng phần mềm hỗ trợ.

Chọn network adapter -> add -> add software ISCSI adapter

Nói là cài chứ đã được cài sẵn, cái này giúp ta enable.

Sau khi enable sẽ xuất hiện card ảo.

Lúc này sẽ đứng ở card ảo kết nối.

Thông thường dùng software. Software thực ra không chậm hơn, software có thể giúp xác thực 2 chiều

Hardware chỉ hỗ trợ 1 chiều. SAN yêu cầu chứng thực thì hardware chứng thực nhưng không thể chức thực ngược lại (bắt SAN chứng thực ngược lại với ESX)

(những card có sẵn trên network storage là những card gắn với HDD)

Chọn card ISCSI ảo -> properties

Name: ta nên sửa lại cho đẹp (không quan trọng) -> iqn.1998-01.com.vmware:esx2

Ta có 2 tab quan trọng

Dynamic Discovery và Static Discovery

Dynamic Discovery:  Khi kết nối SAN, về quy tắc phải ghi rõ target name thì mới lấy được LUN. Khi chọn Dynamic thì ta chỉ cần ghi IP, nó sẽ tự động tìm danh sách Target (giống ISCSI Initiator trên windows) và các LUN trên mỗi target.

Đặc biệt nếu SAN có nhiều IP, khi điền 1 IP bất kì thì SAN sẽ báo về nói có bao nheiu6 IP, ESX tự động kết nối đến tất cả IP trên SAN. (Nhiều connection thì dự phòng tốt hơn)

Static Discovery: Ngoài IP còn phải điền thêm Target name.

CHọn Dynamic

Ta thấy CHAP:

Chap (target authenticates host) tương ứng với incoming user: SAN chứng thực với CLient

Chap ( Host authenticates target) tương ứng với Outgoing: chứng thực với SAN.

ở đây không có pass nên thôi bỏ qua.

Để biết kết nối đúng chưa qua tab Static check thử.

Xuất hiện thông báo: Rescan lại adapter -> Yes

Devices:  chính là LUN. XUất hiện Devices: 1

Lúc sử dụng thì ta sẽ không biết là đang dùng LUN thứ mấy (nếu target có nhiều LUN).

Cách format LUN để sử dụng (vì 1 đơn vị lưu trữ của ESX gọi là Datastore. Format LUN để tạo ra datastore)

Vào Storage -> Add storage

Nó sẽ hỏi dùng Disk/LUN hay NFS (share folder)

Chọn Disk/LUN -> Next

Xuất hiện bảng: Chọn Target

CHọn: VMFS-5

Name: Target1-Openfiler

Capacity: dung lượng của datastore. Ta có thể lấy hết, hoặc lấy 1 phần để format.

Nếu lấy 1 nữa hay … thì phần còn lại cũng chẳng thể tạo thêm datastore nữa, mà chỉ giúp ta có thể expand datastore

Finish.

Câu Hỏi lưu ý:

Ta đang dùng công nghệ ISCSI kết nối vào storage. HỎi NAS và ISCSI có thể đi chung đường được không ?

Do cả 2 dùng IP Network nên có thể dùng 2 công nghệ chung 1 đường.

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This