Main Menu

What’s New?

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

Shares

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

Mời các bạn tham khảo: Cách kết nối ESX vào San ảo Openfiler

Lab kết nối Vsphere với NFS Openfiler

(vào Tab Share trong Openfiler để xem đường dẫn của folder share làm NAS).

Ôn lại

Vsphere sử dụng storage chứ không tạo ra storage

Công nghệ ảo hóa sử dụng storage.

Các công ty lớn thường chia người quản lý storage riêng.

Cho nên trong tài liệu Vmware VCP-DCV không có bài build storage.

Đơn vị lưu trữ chính của Vsphere: Datastore.

Openfiler

Từ Raid build Group -> Volume (LUN)

Kết nối: Card thường  + software ISCSI Initiator

Card hỗ trợ ISCSI, kết nối thẳng, không cần soft bổ trợ.

Dùng Dynamic hoặc static.

Nên build 2 network khác nhau chạy NAS và ISCSI khi triển khai thực tế.

ĐỐi với NFS thì delete datastore sẽ không mất dữ liệu, nó chỉ disconnect thôi. Dữ liệu còn nguyên. Còn VMFS thì xóa toàn bộ luôn.

NAS: Unmount = Disable

Công nghệ FC: đã nói (FC network). Gắn là thấy LUN luôn, không cần connect. Chọn tính năng Scan là thấy.

TÍnh năng zoning để cấu hình: cho phép thấy hay không thấy SAN (cùng zone thì mới thấy)

FCOE: vmware hỗ trợ software FCOE  (Add SoftwarePCOE Adapter  giống như ISCSI)

Datastore có thể có nhiều LUN hợp thành

NFS được gọi là cấp cao. VSphere không control , can thiệp vào block trên NFS. Một vài chức năng không support . VD: Raw device map