Tag: vps server

How to change Port remote desktop for windows server
Web Server, Windows Server
0 shares967 views

How to change Port remote desktop for windows server

John - May 07, 2013

How to change port remote desktop windows In default port Remote Desktop Windows server 2008/R2 is number 3389. Port Remote Desktop you can…

Cài đặt Hyper – V trên Windows Server 2008 Server Core
Thủ Thuật Máy Tính, Web Server, Windows Server
0 shares1098 views

Cài đặt Hyper – V trên Windows Server 2008 Server Core

John - May 07, 2013

Tuỳ chọn cài đặt Server Core của hệ điều hành Windows Server 2008 được cài đặt tối thiểu để hỗ trợ các vai…

Thuevps.com – Máy chủ Thanh toán theo tháng
Tin Tức Công Nghệ
0 shares1149 views

Thuevps.com – Máy chủ Thanh toán theo tháng

John - Apr 08, 2013

Chúng tôi là ai? "Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghành công nghiệp CNTT, được điều hành bởi các chuyên gia kinh nghiệm…

VPS Windows – Thiết lập chạy nhiều Website trên Xampp
Thủ Thuật Máy Tính, Web Server, Windows Server
0 shares831 views

VPS Windows – Thiết lập chạy nhiều Website trên Xampp

John - Apr 04, 2013

Việc dùng VPS chạy Xampp luôn phổ biến. Tuy nhiên thông thường là chạy 1 website tại VPS đó.Dưới đây là hướng dẫn…

Làm thế nào để Tìm và Kiểm tra số kết nối tới một máy chủ
Linux
0 shares901 views

Làm thế nào để Tìm và Kiểm tra số kết nối tới một máy chủ

John - Mar 28, 2013

Whenever a client connects to a server via network, a connection is established and opened on the system. On a busy high load…

Thêm FLV MIME vào IIS Webserver
Windows Server
0 shares2182 views

Thêm FLV MIME vào IIS Webserver

John - Mar 28, 2013

Option 1 for adding MIME types- at the Global Level If you need to add a MIME type for a Web Server that…

Mdaemon tự khởi động lại khi tạo mới Domain trong Plesk (áp dụng cho Plesk 9.x)
Plesk
0 shares1832 views

Mdaemon tự khởi động lại khi tạo mới Domain trong Plesk (áp dụng cho Plesk 9.x)

John - Mar 28, 2013

APPLIES TO: Parallels Plesk Panel 9.x for Windows Symptoms: Parallels Panel 9.x uses MDaemon as its Mail Server component. During every new domain…

Sai giờ hệ thống trên Server VPS Linux
Linux
0 shares1073 views

Sai giờ hệ thống trên Server VPS Linux

John - Mar 24, 2013

Một ngày nào đó Server của bạn bỗng nhiên chạy sai giờ (VPS Linux), dù đã chỉnh lại nhưng được 1 thời gian…

Phân biệt giữa Dedicated Server- VPS và Shared Server?
Linux, vmWare Esxi, Web Server
0 shares827 views

Phân biệt giữa Dedicated Server- VPS và Shared Server?

John - Mar 20, 2013

1. Dedicated Servers Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ các dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ web, thì dedicated server…

VMware ESXi 5.0 Feature vsmp not licensed, requires 16 have 8 Error Resolved
vmWare Esxi, Web Server
0 shares4523 views

VMware ESXi 5.0 Feature vsmp not licensed, requires 16 have 8 Error Resolved

John - Mar 20, 2013

Recently we had a user question with someone trying to test a Linux virtual machine when they received a VMware ESXi 5.0 error stack…