Tag: directadmin

Tại sao nên sử dụng Direct admin?
DirectAdmin, Hosting Control Panel
100 shares968 views

Tại sao nên sử dụng Direct admin?

web.xyz - Apr 24, 2017

Tại sao nên sử dụng Direct admin? Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin về các ưu điểm của trình quản trị…

DirectAdmin Installation Guide
DirectAdmin, Hosting Control Panel, Linux
0 shares3665 views

DirectAdmin Installation Guide

John - Apr 20, 2013

Step 1:  Do you meet the system requirements?   - Clean OS install: check install.html to ensure you've got a supported OS - At least…

Direct admin là gì?
DirectAdmin, Linux
0 shares9507 views

Direct admin là gì?

John - Apr 07, 2013

DirectAdmin DirectAdmin (DA) là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản…

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit
DirectAdmin, Hosting Control Panel
0 shares1149 views

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

John - Mar 24, 2013

Cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn: Code: yum -y update…

DirectAdmin CentOS Install Guide
DirectAdmin, Hosting Control Panel, Linux
0 shares1167 views

DirectAdmin CentOS Install Guide

John - Mar 20, 2013

Installing DirectAdmin is also an extremely simple process to do. To install DirectAdmin, you need some packages before hand. Run: yum update -y…