Main Menu

What’s New?

Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

DHCP là gì? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark

Vmware Vsphere: Cài đặt VMware ESXi 5.5

Chào các bạn, chúng ta cùng đến với bài viết cực kì cơ bản khi bạn tiếp cận hệ thống ảo hoá  VMWare nhé. Đầu tiên chính là bạn sẽ làm thế nào để cài đặt VMWare ESXi 6.5 (phiên