Saturday, April 10, 2021

DHCP

Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

Bài đăng Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

DHCP là gì? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động…

Vmware Vsphere: Cài đặt VMware ESXi 5.5

ItWEB – Tự học Vmware Vsphere – Cài đặt VMware ESXi 5.5 Ở bài mở đầu, chúng ta đã biết sự quan trọng của ảo hóa. Để tìm hiểu thêm, mời các bạn đọc thêm các bài ở chuyên mục Hyper-V để tìm hiểu rõ thêm phần lý thuyết chung. Trong phạm vi bài này, chúng …

The post Vmware Vsphere: Cài đặt VMware ESXi 5.5 appeared first on Tự học mạng máy tính: Tự học MCSA , Juniper, Linux, Ảo hóa, Cisco, Thủ thuật mạng.

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -