0 Shares 222 Views

Ribbon Hero cho Office 2010 và Office 2007

May 05, 2017
0 223

Ribbon Hero , từ Microsoft Office Labs, là một add-in mà bạn cài đặt nếu bạn đang chạy Office 2007 hoặc Office 2010.

Ribbon Hero cho Office 2010 và Office 2007

Ribbon Hero cho Office 2010 và Office 2007

Ribbon Hero cho Microsoft Office

Ribbon Hero là một trò chơi cho Word, PowerPoint, và Excel 2007 và 2010, được thiết kế để giúp bạn nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức về Office. Chơi trò chơi (gọi là “thách thức”), điểm số và cạnh tranh với bạn bè của bạn đồng thời nâng cao năng suất của bạn với Office.

Là một bài kiểm tra khái niệm, tiện ích này không được hỗ trợ, nhưng đây là cơ hội để bạn thử một ý tưởng mà Microsoft đang làm và cho họ biết suy nghĩ của bạn.

Để có thêm những thách thức và cơ hội kiếm được nhiều điểm hơn, tải về Office 2010.

Tải Ribbon Hero, hãy thử nó và cho chúng tôi biết bạn thích nó như thế nào.

You may be interested

Most from this category