Saturday, April 10, 2021

[Plesk] Hướng dẫn phân vùng ổ cứng khi cài Plesk trên Linux.

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Theo mặc đinh, khi cài Plesk trên Linux, hệ thống sẽ sử dụng phân vùng /var để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Để hệ thống hoạt động tối ưu và hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo cách phân vùng ổ cứng như sau:

 

Phân vùng Dung lượng khuyến cáo

SWAP

Đây là phân vùng lưu trữ tạm thời khi bộ nhớ RAM bị đầy, chúng tôi khuyến cáo phân vùng này nên bằng 2 lần dung lượng của bộ nhớ RAM nhưng không nên lớn hơn 32GB.

/

Tối thiểu là 20GB và tốt nhất là 50GB. Đây là phân vùng dùng để cài đặt hệ điều hành và các bản cập nhật của Plesk.

/tmp

Tối thiểu 3GB, tốt nhất là 20GB

/var

Sử dụng toàn bộ dung lượng còn lại của ổ cứng. Phân vùng này sẽ lưu giữ tất cả dữ liệu liên quan tới người dùng như: mã nguồn, database, email, các bản backup …

Chi tiết cụ thể của phân vùng /var và các thư mục con bên trong như sau:

  • /var/www/vhosts – Chứa toàn bộ nội dung của mã nguồn các domain được tạo ra trên Plesk.
  • /var/qmail – chứa dữ liệu, cấu hình gửi và nhận của Email dành cho người dùng.
  • /var/lib/mysql – đường dẫn mặc định để lưu trữ MySQL databases.
  • /var/lib/psa/dumps – Lưu giữ dữ liệu backup của Plesk.
  • /var/lib/pgsql/data – đường dẫn mặc định để lưu trữ PostgreSQL databases.
  • /var/tomcat* – Tomcat applications.
  • /var/lib/mailman – Mailman lists.
  • /usr/local/psa/tmp/ and /usr/local/psa/PMM/tmp/ -Lưu trữ các file tạm được tạo ra trong quá trình Plesk hoạt động hoặc backup.

Các thư mục này có thể được thay đổi bằng cách chỉnh sửa các giá trị trong file /etc/psa/psa.conf.

Để hiểu rõ hơn việc chỉnh sửa này, xin mời đọc thêm ví dụ: thay đổi thư mục backup trên Plesk

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This