Main Menu

What’s New?

Làm thế nào để kích hoạt Nginx với PHP-FPM trên Plesk

Shares

Máy chủ Nginx độc lập được hỗ trợ với PHP-FPM là một máy chủ web rất nhanh và đáng tin cậy. PHP-FPM cung cấp giao diện cổng để xử lý nội dung PHP động tương tự như những gì FastCGI thực hiện khi kết hợp cùng với Apache. Bảng điều khiển Plesk hỗ trợ thiết lập này để mở rộng tuyệt vời và cung cấp các công cụ tích hợp để cài đặt nó.

Hãy xem chúng tôi có thể cấu hình như thế nào.

Mở bảng điều khiển Plesk làm quản trị viên hoặc người dùng đặc quyền.

Chuyển đến Trang chủ >> Quản lý máy chủ >> Công cụ & Cài đặt

pl1

Nhấp vào liên kết Cập nhật và nâng cấp từ trang này và sẽ đưa bạn đến trang Cài đặt và cập nhật sản phẩm Odin.

pl2

Nhấp vào Thêm / loại bỏ các thành phần .

pl3

Điều này cung cấp cho bạn danh sách các thành phần được Plesk hỗ trợ. Mở rộng tùy chọn tính năng lưu trữ web.

Chọn hỗ trợ php-fpm cho tùy chọn nginx và nhấp vào ‘Tiếp tục’. Điều này sẽ cài đặt nginx và php-fpm trong máy chủ. bây giờ chúng ta chỉ cần kích hoạt dịch vụ này. Để bật dịch vụ này, hãy truy cập Trang chủ >> Quản lý máy chủ >> Công cụ & Cài đặt >> Quản lý dịch vụ

pl6

Nếu dịch vụ chưa được kích hoạt, bạn có thể thực hiện bằng cách kích vào nút kích hoạt bên phải dịch vụ nginx hỗ trợ php-fpm.

Có bạn đi, bạn có Nginx với PHP-FPM được cài đặt trong máy chủ.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích khi bật Nginx với PHP-FPM trên Plesk.