Main Menu

What’s New?

Chỉnh sửa bản ghi DNS từ bảng điều khiển Plesk: Thêm bản ghi, bản ghi MX và bản ghi CNAME

Shares

Bạn có thể thay đổi bản ghi DNS của miền từ đầu. Bạn có thể thêm bản ghi A, bản ghi MX, bản ghi CNAME ect bằng cách làm theo các bước được đưa ra bên dưới.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Plesk của bạn và nhấp vào “Miền” để liệt kê chúng.
  2. Chọn bằng cách nhấp vào tên miền mà bạn muốn thực hiện thay đổi DNS.
  3. Sau đó nhấp vào “Cài đặt DNS” trong tab “Trang Web”.
  4. Để thêm một bản ghi, hãy nhấp vào “Thêm bản ghi” và để chỉnh sửa bất kỳ mục nhập nào nhấp vào bản ghi DNS.
  5. Bạn có thể chọn loại bản ghi (A, CNAME, MX vv) từ menu thả xuống.
  6. Nhập các chi tiết cần thiết và nhấp vào OK.

[LƯU Ý: Mặc dù bạn đã nhấp “OK”, các thay đổi DNS chưa được lưu. Sau khi nhấp OK trong bước 7, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có thực sự muốn lưu thay đổi hay không. Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào “CẬP NHẬT”.]

Các thay đổi DNS không phải là ngay lập tức. Bạn sẽ cần phải chờ những thay đổi để truyền bá trên toàn thế giới. Thông thường phải mất khoảng 6-8 giờ để tuyên truyền hoàn thành.