Main Menu

What’s New?

Danh sách các port dịch vụ phổ biến trên internet

Shares

Chào các bạn,

Khi đã vào con đường quản trị mạng, quản trị hệ thống thường thì chúng ta quan tâm đến việc dịch vụ sử dụng port nào.

tcp-ip-09

Vậy mời bạn xem bảng thống kê danh sách các port dịch vụ phổ biến trên internet nhé

common_service_ports

danh_sach_port_dich_vu

Xem thêm: Các vấn đề thường gặp với cổng giao tiếp – Port

Có tất cả 65535 cổng (port) và được chia thành 3 đoạn: Well Known Port (WKP), Registered Port (RP) và Dynamic/Private Port (D/PP). WKP gồm các port từ 0 đến 1023 và được giữ cho các ứng dụng phổ biến như web (port 80), mail (port 25), ftp (port 21)… RP gồm các port từ 1024 đến 49151. Còn D/PP là các port từ 49152 đến 65535. IANA qui định WKP và RP phải được đăng ký với IANA (iana.org) trước khi sử dụng

Kết luận:

Trên đây là bảng danh sách các port dịch vụ phổ dụng để các bạn tham khảo, chúc các bạn có thêm thông tin về mạng máy tính.