Saturday, April 10, 2021

Cài đặt và cấu hình WordPress với LAMP trên CentOS 7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

WordPress là một ứng dụng viết mã nguồn mở và miễn phí và một CMS động (Hệ thống Quản lý Nội dung) được phát triển sử dụng MySQL và PHP . Nó có số lượng lớn các plugin và chủ đề bên thứ ba. WordPress hiện là một trong những nền tảng blog phổ biến nhất hiện có trên internet và được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn cầu.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt WordPress bằng cách sử dụng LAMP (Linux, Apache, MySQL / MariaDB, PHP) trên RHEL/ CentOS 7.

Cài đặt WordPress trên CentOS 7

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, bạn cần cài đặt trước LAMP trên CentOS 7.
Vào thư mục /html của bạn trước khi tải về các tập tin wordpress mới nhất.

cd /var/www/html/

Và tải về các tập tin WordPress mới nhất tại trang Download.

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

hoặc

wget https://wordpress.org/latest.zip

Giải nén tập tin WordPress với đuôi *.tar.gz

tar xzvf latest.tar.gz

Giải nén tập tin WordPress với đuôi *.zip trong thư mục /var/www/html:

unzip -q latest.zip

Và sau đó các bạn thiết lập quyền thích hợp cho các thư mục html và các tập tin để tăng cường an ninh WordPress và để tránh những vấn đề với quyền truy cập sau này khi bạn cấu hình WordPress.

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/*

Sau khi giải nén sẽ có thư mục WordPress, bạn di chuyển các tập tin trong thư mục này là bên ngoài.

mv wordpress/* /var/www/html/

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL / MariaDB

1. Đăng nhập vào MariaDB:

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu root của MariaDB. Bạn sẽ nhận được lời nhắc của MariaDB.
2. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới có quyền sử dụng nó:

CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES on wordpress.* to 'user' identified by 'password';

Trong ví dụ trên đây wordpress là tên của cơ sở dữ liệu, user tên người dùng và password mật khẩu (mạnh).

FLUSH PRIVILEGES;

3. Thoát khỏi MariaDB

Exit

Cấu hình WordPress kết nối với DATABASE

Tiếp theo, bạn sẽ cần thực hiện một số thay đổi trong tệp cấu hình chính của WordPress, vì vậy nó có thể được kết nối với cơ sở dữ liệu và người dùng.

Đầu tiên, đổi tên và chỉnh sửa tệp cấu hình chính WordPress:

cd /var/www/html/
mv wp-config-sample.php wp-config.php
vi wp-config.php

Thay đổi các biến DB_NAME, DB_USER và DB_PASSWORD như dưới đây:

define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'user');
define('DB_PASSWORD', 'password');

Lưu và đóng tệp khi bạn hoàn tất.

Bật trình duyệt và truy cập vào http:yourdomain.com hoặc IP của bạn

Tại giao diện cài đặt của Worpdress, chọn Ngôn ngữ ở đây mình chọn tiếng việt => Tiếp tục.

Cài đặt WordPress
Nhập các thông tin cho Website => Cài đặt Worpdress

Nhập thông tin WordPress

Đăng nhập bằng Tên người dùngmật khẩu đã tạo ở bước trên

Đăng nhập WordPress
Như vậy là đã thành công cài đặt cài đặt và cấu hình WordPress trên CentOS 7 bằng LAMP.

Giao diện Admin WordPress

Chúc các bạn thành công!

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This