Thursday, May 13, 2021

Cài đặt và cấu hình vim trên CentOS 7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Vim là gì?

Vim là một trong những trình biên soạn dòng lệnh mạnh và phổ biến nhất. Nó chỉ sẵn có trên nền của Linux và Unix, những sau đó nó cũng xuất hiện cả trên Windows. Giao diện của nó thì gọn gàng và đơn giản, và bạn có thể kết hợp các phím để thực hiện các công việc như copy-paste, tìm kiếm và thay thế, xóa một số dòng, và nhiều chức năng khác nữa.

1. Cài đặt vim

yum -y install vim-enhanced

2. Thêm Alias vào profile

 vi /etc/profile

– Thêm dòng lệnh sau:

alias vi='vim'

– Reload profile

source /etc/profile

3. Cấu hình vim

Áp dụng cho user bên dưới. Nếu bạn áp dụng cho tất cả user, hãy viết các cài đặt tương tự trong /etc/vimrc, một số cài đặt mặc định được áp dụng.

# use extended function of vim (no compatible with vi)
set nocompatible # specify encoding
set encoding=euc-jp #specify file encoding
set fileencodings=iso-2022-jp,sjis # specify file formats
set fileformats=unix,dos # take backup
# if not, specify [ set nobackup ]
set backup

# specify backup directory
set backupdir=~/backup # take 50 search histories
set history=50 # ignore Case
set ignorecase # distinct Capital if you mix it in search words
set smartcase # highlights matched words
# if not, specify [ set nohlsearch ]
set hlsearch # use incremental search
# if not, specify [ set noincsearch ]
set incsearch

# show line number
# if not, specify [ set nonumber ]
set number # Visualize break ( $ ) or tab ( ^I )
set list # highlights parentheses
set showmatch # show color display
# if not, specify [ syntax off ]
syntax on # change colors for comments if it's set [ syntax on ]
highlight Comment ctermfg=LightCyan # wrap lines
# if not, specify [ set nowrap ]
set wrap

Chúc các bạn thành công!

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This