Main Menu

What’s New?

Hệ thống mail server được tạo nên như thế nào

Shares

itEWB[.vn]

Để tạo nên hệ thống mail với tên miền riêng biệt, phục vụ nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, giúp quản lý mail được hiệu quả và an toàn, các nhà cung cấp dịch vụ mail server đã luôn nghĩ ra những phương án hỗ trợ tối ưu nhất. Cùng tìm hiểu các nhà cung cấp đã tạo nên hệ thống mail server như thế nào nhé.

Các thành phần để tạo nên một hệ thống mail server bao gồm:

SMTP-IN Queue: Là nơi lưu trữ các thư điện tử nhận về bằng thủ tục SMTP trước khi chuyển đến Local queue hoặc Remote Queue

Local Queue: Là nơi các thư gửi đến được xếp hàng trước khi được chuyển vào hộp thư của người dùng tại máy chủ thư (Local Mailboxes)

Remote Queue: Là nơi lưu trữ thư trước khi được gửi ra ngoài Internet.

Local Mailboxes: Là hộp thư của các account đăng ký sử dụng (nơi lưu trữ các thư gửi đến)

Email Authentication: Cho phép người sử dụng có thể xác thực đế lấy thư từ hộp thư của mình trên máy chủ thư về mail client.

12072016_Hau_Vsmail_he thong mail server duoc tao nen nhu the nao

Các thành phần đó đều được thực hiện thông qua một máy chủ và hoạt động dựa trên 3 giao thức chính:

Sử dụng thủ tục SMTP để chuyển, nhận thư giữa các máy chủ thư với nhau

Sử dụng thủ tục SMTP để cho phép mail client gửi thư lên máy chủ

Sử dụng thủ tục POP/ IMAP để mail client nhận thư về.

Tuy vậy, nếu phải quản lý một thư điện thư lớn thì việc chỉ sử dụng một máy chủ thường là có hạn. Một hệ thống thư điện tử lớn thường được thiết kế sử dụng mô hình frond end – back end đồng thời việc quản lý account được sử dụng bởi một máy chủ Idap.

Để đảm bảo khả năng bảo mật và an toàn của hệ thống mail server thì khi các thư đến local queue và remote queue trước khi gửi đến người dùng hoặc gửi ra ngoài Internet đều sẽ được kiểm tra có virus, kiểm tra spam, hoặc lọc thư theo nội dung xác định trước khi chuyển đến cho người dùng hoặc chuyển ra ngoài Internet. Hãy hình dung hệ thống mail server như một cách để hệ thống hóa email nội bộ vào một tổng thể chung được quản lý bởi một máy chủ riêng và các kiểm soát viên là các bộ lọc.

Tham khảo thêm
>> Đăng kí email theo tên miền riêng 
>> giải pháp email cho doanh nghiệp
>> Thiết lập email nội bộ quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp