Main Menu

What’s New?

Danh Sách Đen Hoạt Động Như Thế Nào

Shares

itEWB[.vn]

Một số hệ thống email server và lọc spam sẽ tham khảo “danh sách đen”. Đây là danh sách địa chỉ IP của những spammer hoặc spam server quen thuộc và bị báo cáo vi phạm. Nếu một địa chỉ IP bị liệt vào danh sách này, địa chỉ đó sẽ không thể được sử dụng để gửi và nhận email.

160817C (HIỀN) Danh Sách Đen Hoạt Động Như Thế Nào 1

Bất cứ ai cũng có thể tạo ra danh sách đen cho hệ thống email server của riêng họ, và chia sẻ danh sách này cho cộng đồng. Không phải danh sách đen nào cũng giống nhau. Những danh sách nhỏ sẽ có ít ảnh hưởng hơn đối với những nhà cung cấp dịch vụ Internet. Những nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn thường chỉ sử dụng những danh sách đen uy tín như SpamCop, Spamhaus và URIBL.

Nếu như hệ thống email server bị liệt vào danh sách đen, mọi email từ server sẽ bị chặn bởi nhà cung cấp dịch vụ sử dụng danh sách đen đó. Tuy nhiên, các danh sách đen này thường đưa ra một thời hạn nhất định, và sẽ xoá tên email server đó ra khỏi danh sách sau một khoảng thời gian.

Đôi khi các danh sách đen và bộ lọc spam sẽ không chỉ cấm một số địa chỉ IP nhất định, mà còn còn có thể cấm một dải các địa chỉ IP. Điều này cho phép việc block toàn bộ email từ các email server được setup dựa theo 1 dải địa chỉ IP (Ví dụ: 69.20.10.xx). Đây là biện pháp khá cứng rắn và quyết liệt vì spam email đã trở thành một vấn nạn lớn. Nếu như địa chỉ IP của bạn bị đưa vào danh sách đen, rất có thể một người nào đó trong dải IP của bạn là spammer.

Bạn có thể kiểm tra email server của bạn có bị liệt vào danh sách đen hay không tại địa chỉ: