Saturday, April 10, 2021

IT Web

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu bạn là người mới thì mình khuyến khích các bạn dùng phần mềm XAMPP để cài localhost vì: XAMPP hoàn toàn miễn...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings." Click "Inbound Rules" to block an inbound port; click "Outbound Rules" to block an outbound port. (image 2) Select "New Rule."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release 7.1.1503 (Core) # mysql -v Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or g. Your MariaDB connection id is...

Hướng dẫn sử dụng Directadmin cơ bản

Bước 1: Login Sau khi đăng ký hosting bạn sẽ nhận được một email gửi đầy đủ thông tin về đường link truy cập trang quản lý directadmin, username và mật khẩu để truy cập. Nếu tên miền của bạn...

Tạo một tài khoản FTP trên Directadmin

1 -  Truy cập vào directadmin http://domain:2222  với user quản lý  2 - Bên trong giao diện ,chọn  ‘FTP Management’ bên dưới mục  ‘Your Account’. 3 - sau khi vào 'FTP Management' , nhấn chọn ' create FTP Management' 4- Khai báo các...

About Me

5 POSTS
0 Comments
- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -