Sunday, January 24, 2021

itWeb Staff

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 2)

Bài đăng Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 2) xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Cài đặt virt-manager cho KVM trên CenOS 7 [root@hocmangmaytinh ~]# yum -y install virt-manager…

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 1)

Bài đăng Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 1) xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Cài đặt GuestOS và tạo một máy ảo cho KVM trên CentOS 7. Cài…

Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cài đặt KVM trên CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

KVM là gì? KVM là công nghệ ảo hóa mới cho phép ảo hóa…

Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server. [root@hocmangmaytinh ~]# yum -y install dhcp…

Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn kích hoạt BIND trên CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

1. Kích hoạt BIND trên CentOS 7 [root@hocmangmaytinh ~]# systemctl start named [root@hocmangmaytinh ~]#…

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên CenOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên CenOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Cấu hình Name của DNS Server trên CentOS 7 Tạo tệp zone để máy…

Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

Bài đăng Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Cài đặt BIND để cấu hình DNS Server phân giải tên miền hoặc địa…

Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Dnsmasq là gì? Dnsmasq là một máy chủ DNS, TFTP và DHCP. Nó được…

Thiết lập mạng trên CentOS 7 – Linux WebServer

Bài đăng Thiết lập mạng trên CentOS 7 – Linux WebServer xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

1. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ. # Đặt tên máy chủ…

Hướng dẫn cài đặt CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cài đặt CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Đầu tiên tải phiên bản CentOS mới nhất về hiện tại là CentOS 7…

About Me

196 POSTS
0 Comments
- Advertisement -

Latest News

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...
- Advertisement -