0 Shares 666 Views

Xóa clipboard thông qua dòng lệnh

Mar 11, 2017
0 667


Xóa clipboard thông qua dòng lệnh

Rõ ràng bất cứ điều gì trong Windows vào clipboard bằng cách sử dụng lệnh dưới đây trong các dòng lệnh của Windows .

  1. Mở dòng lệnh của Windows bằng cách bấm vào Start gõ CMD và nhấn Enter.
  2. Từ dòng lệnh của Windows gõ lệnh dưới đây.

echo off | clip

Sau khi lệnh trên đã được nhập vào, tất cả các nội dung trong clipboard của Windows sẽ được gỡ bỏ.

You may be interested

Most from this category