Thursday, May 13, 2021

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Click “Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall.” Click USE recommended setting.(image 1)

Select “Advanced Settings.” Click “Inbound Rules” to block an inbound port; click “Outbound Rules” to block an outbound port. (image 2)

Select “New Rule.” Choose “Port” from the options and then click “Next.”(image 3)

Choose “TCP” , depending on which protocol the port uses. Click “Specific Local Ports.”(image 4)

Enter the port number or numbers into the available field (e.g., “1723”). Click “Next.”(image 5)

Click “Block the Connection,” then “Next.” Choose public, private and domain – the rule applies to and then click “Next.”(image 6)

Create a name for the rule and enter an optional description. Click “Finish” to block the ports on the computer.

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This