0 Shares 688 Views

Vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ các plugin trình duyệt và add-ons

Mar 12, 2017
0 689

Internet Explorer, Firefox và Google Chrome từng cho phép việc sử dụng các plug-insvà các add-ons , đó là những kịch bản làm tăng thêm các chức năng của trình duyệt. Tài liệu này chứa thông tin về làm thế nào để vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ một plug-in hay add-on từ mỗi trong ba trình duyệt chính.


trình duyệt web IE Trình duyệt web IE

 1. Trong thanh menu, chọn Tools> Manage add-ons hoặc click vào biểu tượng “Gear” Internet Explorer biểu tượng Toolsvà chọn Manage add-ons .
 2. Trong cửa sổ Manage Add-ons, tìm các add-on từ danh sách hiện đang được nạp add-ons trên bên phải.
 3. Chọn nó và nhấn vào Disable nút ở góc dưới bên phải như trong hình dưới đây.

Vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ các plugin trình duyệt và add-ons

Các add-on hiện nay nên được vô hiệu hóa.

Lưu ý: Để hoàn toàn loại bỏ các add-on, tìm thấy nơi các tập tin add-on đã được cài đặt trên ổ đĩa cứng máy tính và xóa các tập tin bằng tay. Người dùng Windows cũng có thể gỡ bỏ cài đặt add-on file thông qua Add/Remove programs

FirefoxFirefox

 1. Trong thanh menu, chọn Tools> Add-ons .
 2. Trong cửa sổ Add-ons, nhấn vào biểu tượng Plugins.
 3. Tìm các plug-in từ danh sách các cài đặt plug-in mà bạn muốn loại bỏ.
 4. Chọn nó và nhấn vào nút Disable ở phía bên phải, như thể hiện trong hình dưới đây.

Gỡ bỏ các plugin trình duyệt và add-ons trên firefox

Khi ép, các plug-in bị vô hiệu hóa và sẽ không chạy nữa.

Lưu ý: Để hoàn toàn loại bỏ các add-on, tìm thấy nơi các tập tin add-on đã được cài đặt trên ổ đĩa cứng máy tính và xóa các tập tin bằng tay. Người dùng Windows cũng có thể gỡ bỏ cài đặt add-on file thông qua Add/Remove programs

cơ rômGoogle Chrome

Lưu ý: Trong Google Chrome, Add-ons được gọi là Extensions.

 1. Ở phía trên bên phải của trình duyệt, bấm vào “cờ lê” biểu tượng cờ lê Chromehay biểu tượng “Menu” nút Menu Chrome và điều hướng đến Tools> Extensions hoặc Tools > Extensions (tùy thuộc vào phiên bản của Chrome).
 2. Trong tab Extensions, tìm các phần mở rộng từ danh sách các phần mở rộng được cài đặt mà bạn muốn loại bỏ.
 3. Nhấp vào Disable liên kết hoặc Gỡ bỏ liên kết dưới tên của phần mở rộng, như thể hiện trong hình dưới đây. Những hành động hoặc vô hiệu hóa các phần mở rộng hoặc hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt nó, tùy thuộc vào liên kết bạn nhấn.

Gỡ bỏ các plugin trình duyệt và add-ons trên Google Chrome

Bạn có thể vô hiệu hóa plug-ins trong Google Chrome bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong thanh địa chỉ, gõ about: plugins .
 2. Trong tab Plug-ins, tìm các plug-in bạn muốn vô hiệu hóa.
 3. Nhấp vào Disable liên kết bên dưới tên của các plug-in, như thể hiện trong hình dưới đây.

Google Chrome plug-ins

Lưu ý: Để hoàn toàn loại bỏ các add-on, tìm thấy nơi các tập tin add-on đã được cài đặt trên ổ đĩa cứng máy tính và xóa các tập tin bằng tay. Người dùng Windows cũng có thể gỡ bỏ cài đặt add-on file thông qua Add/Remove programs

You may be interested

Most from this category