Main Menu

What’s New?

Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter

Shares

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter

Add license cho Vcenter

Về Home -> Administration -> Licensing

5

6-png-sau-khi-chinh-sua

Key Vmware:  dãy số gồm 25 kí tự. Không phải cứ 1 license là 1 key, mà dung chung 1 key duy nhất. Key được mã hóa : các tính năng , số license v.v..

Dung lậu thì search Key generate Vcenter

Ghi chú:

Các vấn đề về license Vmware Vsphere

License Vcenter:  (search từ khóa vsphere edition)

http://www.vmware.com/products/vsphere/compare

http://www.vmware.com/products/vsphere/pricing

Disable warning Vsphere

http://www.virtualizationadmin.com/blogs/lowe/news/disable-console-warnings-in-vsphere-5vcenter-5-224.html