0 Shares 774 Views 8 Comments

Thay đổi mức độ bảo mật trong Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint, và Word

Mar 10, 2017
0 775 8

Thay đổi mức độ bảo mật trong Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint, và Word

Để thay đổi bảo mật trong bất kỳ sản phẩm Microsoft Office theo các bước dưới đây:

  1. Mở Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint hay Word.
  2. Nhấn vào Tools. .
  3. Nhấn vào Macros .
  4. Nhấn vào Security .
  5. Chọn mức độ bảo mật cho ứng dụng đó. Điều quan trọng là nhận ra rằng việc thay đổi an ninh tại một trong các chương trình này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ứng dụng khác. Nói cách khác, nếu bạn thay đổi bảo mật của Microsoft Excel từ cao đến trung bình và Microsoft Word được đặt cao nó sẽ vẫn ở mức cao.

Dưới đây là mô tả của Microsoft cung cấp cho cho từng mức độ bảo mật.

  • Cao – High. Macro chỉ ký hợp đồng từ các nguồn đáng tin cậy sẽ được phép chạy. Macro unsigned sẽ tự động vô hiệu hóa.
  • Trung bình – Medium. Bạn có thể chọn hoặc không chạy macro có khả năng không an toàn.
  • Thấp – Low (không khuyến khích). Bạn không được bảo vệ từ các macro có khả năng không an toàn. Sử dụng thiết lập này chỉ nếu bạn có cài đặt phần mềm quét virus, hoặc bạn có chắc tất cả các tài liệu bạn mở được an toàn.

You may be interested

Most from this category