Friday, April 16, 2021

win server 2012

Cài đặt Windows Server 2012 R2

Bài đăng Cài đặt Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows Server 2012 R2…

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -