Cài đặt Windows Server 2012 R2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows Server 2012 R2 trên Server hoặc trên máy ảo như VMware đều giống nhau cách thực hiện. Sau khi download file ISO Windows Server 2012 R2 về ta tiến