Sunday, January 24, 2021

win server 2012

Cài đặt Windows Server 2012 R2

Bài đăng Cài đặt Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows Server 2012 R2…

- Advertisement -

Latest News

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...
- Advertisement -