Tag: server

How to Enable or Disable Windows Task Manager
Web Server, Windows Server
0 shares2912 views

How to Enable or Disable Windows Task Manager

John - May 08, 2013

Task Manager is a versatile task management and system utility in Windows operating system. With Task Manager, user can view detailed information about…

How to change Port remote desktop for windows server
Web Server, Windows Server
0 shares1033 views

How to change Port remote desktop for windows server

John - May 07, 2013

How to change port remote desktop windows In default port Remote Desktop Windows server 2008/R2 is number 3389. Port Remote Desktop you can…

Cài đặt Hyper – V trên Windows Server 2008 Server Core
Thủ Thuật Máy Tính, Web Server, Windows Server
0 shares1208 views

Cài đặt Hyper – V trên Windows Server 2008 Server Core

John - May 07, 2013

Tuỳ chọn cài đặt Server Core của hệ điều hành Windows Server 2008 được cài đặt tối thiểu để hỗ trợ các vai…

Thuevps.com – Máy chủ Thanh toán theo tháng
Tin Tức Công Nghệ
0 shares1241 views

Thuevps.com – Máy chủ Thanh toán theo tháng

John - Apr 08, 2013

Chúng tôi là ai? "Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghành công nghiệp CNTT, được điều hành bởi các chuyên gia kinh nghiệm…

Hướng dẫn Cài đặt Windows Server 2003
Windows Server
0 shares11547 views

Hướng dẫn Cài đặt Windows Server 2003

John - Apr 07, 2013

I - Các yêu cầu về hệ thống 1 - Nhu cầu về CPU : Bạn có thể cài đặt Win2k3 chạy được…