Tag: centos

DirectAdmin Installation Guide
DirectAdmin, Hosting Control Panel, Linux
0 shares3761 views

DirectAdmin Installation Guide

John - Apr 20, 2013

Step 1:  Do you meet the system requirements?   - Clean OS install: check install.html to ensure you've got a supported OS - At least…

Lab cấu hình DHCP – Proxy mutil scope trên CentOS
Linux, Web Server
0 shares924 views

Lab cấu hình DHCP – Proxy mutil scope trên CentOS

John - Apr 13, 2013

Mô hình bao gồm 1 DHCP-Proxy có 3 lớp mạng : eth0: 192.168.1.254/24 eth1: 192.168.2.1/24 eth2: 192.168.3.1/24 Trên máy DHCP làm những bước…

Sai giờ hệ thống trên Server VPS Linux
Linux
0 shares1129 views

Sai giờ hệ thống trên Server VPS Linux

John - Mar 24, 2013

Một ngày nào đó Server của bạn bỗng nhiên chạy sai giờ (VPS Linux), dù đã chỉnh lại nhưng được 1 thời gian…

DirectAdmin CentOS Install Guide
DirectAdmin, Hosting Control Panel, Linux
0 shares1205 views

DirectAdmin CentOS Install Guide

John - Mar 20, 2013

Installing DirectAdmin is also an extremely simple process to do. To install DirectAdmin, you need some packages before hand. Run: yum update -y…