0 Shares 281127 Views

Quy Định Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ

Aug 24, 2016
0 281128
quy trinh xnk tai cho

Whitelotuslogictis – Quy định chung về các mặt hàng thuộc nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, quy trình thực hiện, kê khai biểu mẫu thuế, thủ tục, hồ sơ liên quan.

Xuất Nhập khẩu tại chỗ là gì

Xuất nhập khẩu tại chỗ có thể hiểu là hình thực 1 cà nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tại Việt Nam bán cho một cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nước ngoài mà hàng hóa đó được giao lại cho một doanh nghiệp hay cá nhận khác ở chính đất nước Việt Nam.

xuat nhap khau hai quan

Hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với các cá nhân tổ chức nước ngoài vẫn được thực hiện đúng quy định pháp luật và thỏa thuận buôn bán của 2 bên.

Điều kiện Xuất Nhập khẩu tại chỗ

  • Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Các loại hàng hóa sau đây được Cục hải quan quy định trong pháp luật thuộc xuất nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

  1. Những mặt hàng, sản phẩm được thương nhân nước ngoài mua từ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp Việt Nam được chỉ định cụ thể để giao lại cho 1 cá nhận , tổ chức khác cũng tại Việt Nam; Để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu. (Kể cả làm nguyên liệu gia công nước ngoài).
  2. Với các loại hàng hóa được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được hướng dẫn và quy định riêng của Bộ Thương Mại.
  3. Sản phẩm gia công được dùng làm nguyên liệu sản xuất.
  4. Ngoài các quy định trên, Bộ Thương mại có quy định văn bản với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ như sau:

– Việc kiểm tra thực tế hàng hoá không áp dụng theo Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan; những trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá được quy định tại bước 2, mục IV Quy trình xuất nhập khẩu tại chỗ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ quyết định cụ thể lô hàng nào phải kiểm tra.

– Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sử dụng mẫu HQ/2002- TC.

– Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuận tiện nhất do doanh nghiệp lựa chọn.

thu tuc hai quan doi voi xnk hang hoa tai cho

Tuy nhiên đối với những trường hợp cụ thể sau sẽ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục và khai báo.

  1. a) Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu thụ nội địa thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công có sản phẩm xuất khẩu tại chỗ;
  2. b) Sản phẩm (trừ sản phẩm gia công) nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.
  3. c) Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nếu hợp đồng gia công và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản hàng xuất khẩu do cùng một Chi cục Hải quan quản lý thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan này; trường hợp 02 hợp đồng do 02 Chi cục Hải quan quản lý thì thủ tục xuất khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công, thủ tục nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Tờ Khai/ Hồ Sơ hải quan xuất khẩu tại chỗ

Những hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

–     Hồ sơ phải nộp: Tờ khai hải quan, hợp đồng mua bán, hoá đơn thương mại, văn bản cho phép (hàng phải có giấy phép hoặc kế hoạch nhập khẩu), hoá đơn trị giá gia tăng (DN xuất khẩu lập).

–     Hồ sơ xuất trình: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký mã số XNK, hoá đơn trị giá gia tăng.

Hồ sơ xuất khẩu

–     Hồ sơ phải nộp: Tờ khai hải quan, hợp đồng mua bán, hoá đơn thương mại, hoá đơn trị giá gia tăng, văn bản cho phép xuất nhập.

–     Hồ sơ xuất trình: Giấy chứng nhận mã số XNK, hoá đơn giá trị gia tăng.

Quy trình thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ

quy trinh xnk tai cho

– Bước 1: Doanh nghiệp nhập khẩu kê khai đầy đủ các tiêu chí dành cho doanh nghiệp nhập khẩu trên 04 tờ khai, trong đó ghi rõ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu tại ô 29 tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ, ký tên, đóng dấu;  Giao 04 tờ khai hải quan cho doanh nghiệp xuất khẩu.

– Bước 2: Doanh nghiệp xuất khẩu sau khi đã nhận đủ 04 tờ khai hải quan, khai đầy đủ các tiêu chí dành cho doanh nghiệp xuất khẩu trên 04 tờ khai hải quan;

Nộp hồ sơ hải quan cho Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu theo qui định;

– Bước 3: Chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ tiếp nhận, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra theo quy định phù hợp với từng loại hình, kiểm tra tính thuế (đối với hàng có thuế) theo quy định hiện hành. Niêm phong mẫu (nếu có) giao doanh nghiệp tự bảo quản để xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

– Bước 4: Sau khi nhận được 03 tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã có xác nhận của Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu nộp hồ sơ hải quan cho Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ tiến hành các bước đăng ký tờ khai theo quy định, phù hợp từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, trừ việc kiểm tra thực tế hàng hóa; kiểm tra tính thuế (nếu có). Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký, đóng dấu công chức vào tờ khai hải quan;

– Bước 5: Doanh nghiệp nhập khẩu lưu 01 bản tờ khai, gửi doanh nghiệp xuất khẩu 01 tờ khai để lưu.

Dịch Vụ: 8 Bước phải nhớ khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Nguồn: Tổng Hợp – Hải Quan Việt Nam

You may be interested

Most from this category