Main Menu

What’s New?

Tạo Addon, Sub-domain hoặc Parked Sử dụng Plesk

Shares

Plesk cung cấp giao diện người dùng thân thiện để quản lý dễ dàng tài khoản lưu trữ web của bạn.

Hướng dẫn này đề cập đến cách nhiều trang web có thể được lưu trữ với Plesk bằng cách thêm tên miền Addon, tên miền phụ và tên miền trỏ hướng.

Chỉ cần để tóm tắt điều này, Addons được sử dụng để lưu trữ nhiều trang web trong cùng một tài khoản lưu trữ . Các tên miền phụ thường được sử dụng để định cấu hình các trang web hoặc blog của các trang web chị em hoặc các diễn đàn trong một trang web. Tùy chọn Đỗ xe được sử dụng để hiển thị cùng nội dung của một trang web khác trong tài khoản lưu trữ bằng cách chia sẻ thư mục dữ liệu.

Tạo Addon

Đăng nhập vào Plesk của bạn với thông tin đăng nhập được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn.

po1

Theo mặc định, bạn sẽ được đưa đến trang Trang web & Tên miền. Nhấp vào nút Thêm tên miền mới.

po2

Chỉ định tên của Addon mà bạn muốn thêm vào tài khoản lưu trữ web của bạn trong trang này. Ngay bên dưới bạn có thể thấy các thiết lập DNS. Ở đó bạn có thể chọn từ các tùy chọn cho dù bạn muốn sử dụng máy chủ DNS cục bộ hoặc DNS bên ngoài.

Ngay dưới đây bạn có thể thấy các tùy chọn, Hosting Type và Hosting Settings.

po3

Bạn có thể chọn hộp kiểm để chọn gói bạn yêu cầu

Website Hosting Để lưu trữ các trang web trên máy chủ này.

Chuyển tiếp – Để chuyển hướng các kết nối HTTP đến trang web này đến một trang web khác.

Không có Hosting – Được sử dụng cho mục đích gửi email hoặc chỉ để tạo tập tin vùng để quản lý DNS.

Nếu bạn quay lại, bạn có thể thấy tên miền mới được tạo ở đó.

po4

Tạo tên miền phụ

Nhấp vào nút Thêm tên miền phụ mới.

po5

Bạn chỉ cần nhập tên của tên miền phụ và Document Root của nó (vị trí có dữ liệu trang web). Nhấp vào nút Ok.

Tạo tên miền trỏ hướng

Nhấp vào nút Thêm bí danh tên miền mới.

po6

Bạn chỉ cần xác định bí danh tên miền và tên miền tồn tại cho bí danh được tạo.