Saturday, April 10, 2021

[Plesk] Hướng dẫn tìm, thay đổi đường dẫn server backup mặc định

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Cấu hình đường dẫn thư mục chính nằm ở /etc/psa/psa.conf và được thiết lập bởi DUMP_D

Để thay đổi đường dẫn  server backup mặc định ta thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Tạo một thư mục chứa sao lưu:

Mở file /etc/psa/psa.conf

Thay đổi giá trị của DUMP_D một đã tạo ở bước 1: /plesk_backups thành

Phân quyền cho  /plesk_backups:

Khởi động lại dịch vụ  sw-cp-server

Bây giờ cấu hình đường dẫn sao lưu sẽ được lưu trữ trong thư mục /plesk_backup

Chúc bạn thành công!

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This