Main Menu

What’s New?

Làm thế nào để tạo tài khoản email và gửi nhận trong Plesk

Shares

Thiết lập email & chuyển tiếp email trong Plesk

Bảng điều khiển Plesk cung cấp GUI cực kỳ dễ dàng để tạo tài khoản email và giao nhận email chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy xem cách thực hiện điều này.

Tạo tài khoản email

Mở bảng điều khiển Plesk của bạn và chuyển đến tab Thư.

po7

Nhấp vào nút ‘Tạo địa chỉ email’.

po8

Điền vào các trường Trên màn hình yêu cầu tên của địa chỉ email và nhập mật khẩu mong muốn. Bạn cũng có thể đặt kích thước mong muốn của hộp thư.

Nếu bạn quay trở lại trang ‘Thư’ một lần nữa, bạn có thể thấy các tài khoản đã tạo.

po9

Tạo email chuyển tiếp

Chọn Tài khoản email mà bạn cần tạo Email forwarder bằng cách nhấp vào địa chỉ email đó.

po10

Chỉ cần nhập địa chỉ email mà thư cần được chuyển tiếp đến và nhấp vào Ok.

Tạo bí danh email

Mục đích thiết lập bí danh Email là nhận bản sao của các thư gửi tới các địa chỉ email thay thế này trong địa chỉ email chính.

Trong cùng một trang (được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên), nhấp vào tab Bí danh email.

po11

Chỉ cần đặt bí danh email và nhấp vào OK.

Đây là tất cả những gì bạn cần biết! Bạn có thể thuê dịch vụ hosting Plesk tại BizMaC.