0 Shares 546 Views

Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word

Mar 10, 2017
0 547


Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word

Nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + Z hoặc Command Option + Z (trên Apple) để tự động quay trở lại nơi con trỏ chuột của bạn đã ở vị trí trước đó trong Word. Điều này là rất tốt cho những lần bạn di chuyển đến một trang khác, đoạn văn, hoặc từ dưới lên trên của một tài liệu và cần phải quay trở lại nơi mà bạn cần.

You may be interested

Most from this category