0 Shares 678 Views

Nhanh chóng đánh dấu một trang Web

Mar 09, 2017
0 679


Nhanh chóng đánh dấu một trang web

Nhanh chóng đánh dấu bất kỳ trang web trong tất cả các trình duyệt chính bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + D trên bàn phím của bạn. Nhấn hai phím này lại với nhau mở bookmark hay favourites cho trình duyệt của bạn và cho phép bạn nhanh chóng đặt dấu trang cho trang hiện tại. Ví dụ, nhấn hai phím bây giờ sẽ đánh dấu trang này.

You may be interested

Most from this category