Main Menu

What’s New?

Hướng dẫn tạo máy ảo trên KVM – CentOS 7 (phần 2)

Shares

Cài đặt virt-manager cho KVM trên CentOS 7

[root@yourdomain.com ~]# yum -y install virt-manager

Khởi động Desktop và chạy ‘Virtual Machine Manager‘.
Nhấp vào ‘New’ ( biểu tượng màn hình ở phía trên bên trái) và mở wizard để tạo ra một máy ảo mới.
Đặt tên của máy ảo và nguồn cài đặt.
virtual-machine-manager
Chọn Phương tiện cài đặt hoặc ISO image và chỉ định loại và phiên bản hệ điều hành. Windows Server 2012 R2 
virtual-machine-manager
Đặt số lượng bộ nhớ Ram và số lượng CPU ảo.
virtual-machine-manager
Nhập dung lượng đĩa.
virtual-machine-manager
Mở “Advanced options” và xem lại các thông số đã thiết lập.
virtual-machine-manager

Bắt đầu cài đặt Windows Server 2012 R2.

virtual-machine-manager

Cài đặt hoàn tất và Windows Server 2012 R2 đang chạy.