Friday, April 16, 2021

Hướng dẫn cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

Must Read

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...

Hệ Thống Lưu Trữ DAS, NAS, SAN, ISCSI SAN Là Gì?

Các khái niệm về Strorage (lưu trữ) để có thể lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an...

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings."...

Upgrade from MariaDB 5.5 to 10.1 on CentOS7

Here is the readout from my current Droplet which is similar to your example: # cat /etc/redhat-release CentOS Linux release...

Top 10 nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất thị trường

Nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí là các đơn vị hỗ trợ bạn trong các hoạt động...
- Advertisement -

Dnsmasq là một máy chủ DNS, TFTP và DHCP. Nó được thiết kế để cung cấp địch vụ DNS và dịch vụ DHCP cho mạng LAN.

Cơ chế hoạt động của Dnsmasq

Dnsmasq nhận truy vấn DNS và trả lời yêu cầu từ bộ nhớ cache hoặc chuyển tiếp chúng đến máy chủ DNS đệ quy. Nó tải các nội dung từ file /etc/hosts trong local server, trả lời các truy vấn DNS cho DHCP cấu hình hosts.
Dnsmasq DHCP server hỗ trợ các địa chỉ tĩnh (nhiều mạng). Nó tự động gửi một thiết lập mặc định với tùy chọn DHCP và có thể được cấu hình để gửi bất kỳ tập hợp cấu hình sẳn của DHCP, bao gồm cả đóng gói từ nhà cung cấp cho host. Nó cho phép net/PXE khởi động DHCP Server (cũng hỗ trợ BOOTP) cấp phát thông tin IP.

Các bước cài đặt Dnsmasq trên CentOS 7

1. Cài đặt Dnsmasq

[[email protected] ~]# yum -y install dnsmasq

2. Cấu hình Dnsmasq

[[email protected] ~]# vi /etc/dnsmasq.conf
# dòng 19: bỏ ghi chú
domain-needed # dòng 21: bỏ ghi chú
bogus-priv # dòng 41: bỏ ghi chú
strict-order # dòng 55: thêm nếu bạn cần
# query the specific domain name to the specific DNS server
# the example follows means query [server.education] domain to the [10.0.0.10] server
server=/server.education/10.0.0.10 # dòng 123: bỏ ghi chú
expand-hosts # line 133: thêm (xác định tên miền)
domain=hocmangmaytinh.com
[[email protected] ~]# systemctl start dnsmasq
[[email protected] ~]# systemctl enable dnsmasq

3. Đối với bản ghi DNS, thêm chúng vào / etc / hosts. Sau đó, Dnsmasq sẽ trả lời các câu hỏi của Client.

[[email protected] ~]# vi /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# thêm records
10.0.0.30 demo.hocmangmaytinh hocmangmaytinh
[[email protected] ~]# systemctl restart dnsmasq

4. Nếu Firewalld đang chạy, thì cho phép chạy dịch vụ DNS

[[email protected] ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent success
[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload success

5. Xác minh để phân giải Name và IP address từ máy Client trong mạng nội bộ.

[[email protected] ~]# yum -y install bind-utils

# thay đổi cài đặt DNS thành Dnsmasq Server (thay thế “ens3” vào hệ thống của bạn)

[[email protected] ~]# nmcli c modify ens3 ipv4.dns 10.0.0.30
[[email protected] ~]# nmcli c down ens3; nmcli c up ens3
[[email protected] ~]# dig demo.hocmangmaytinh.com.
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-29.el7_2.3 <<>> demo.hocmangmaytinh.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11613
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION:
;demo.hocmangmaytinh.com. IN A ;; ANSWER SECTION:
demo.hocmangmaytinh.com. 0 IN A 10.0.0.30 ;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Wed Aug 31 17:22:51 JST 2016
;; MSG SIZE rcvd: 47
[[email protected] ~]# dig -x 10.0.0.30
; <<>> DiG 9.9.4-RedHat-9.9.4-29.el7_2.3 <<>> -x 10.0.0.30
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61937
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION:
;30.0.0.10.in-addr.arpa. IN PTR ;; ANSWER SECTION:
30.0.0.10.in-addr.arpa. 0 IN PTR demo.hocmangmaytinh.com. ;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 10.0.0.30#53(10.0.0.30)
;; WHEN: Wed Aug 31 17:24:00 JST 2016
;; MSG SIZE rcvd: 67

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ hãy bình luận bên dưới hoặc qua Fanpage Facebook, form liên hệ.

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -Thiết kế website chuyên nghiệp

More Articles Like This