0 Shares 748 Views 17 Comments

Làm thế nào để “Tạo ra một biểu đồ hoặc đồ thị trong Excel hoặc Calc”

Mar 11, 2017
0 749 17

Làm thế nào để "Tạo ra một biểu đồ hoặc đồ thị trong Excel hoặc Calc"

Tạo một biểu đồ

Dưới đây là các bước cần thiết để tạo ra một biểu đồ cơ bản trong Microsoft Excel và Sun OpenOffice Calc.

  1. Mở Excel hay Calc và các tài liệu cho biểu đồ.
  2. Làm nổi bật các giá trị bạn muốn biểu đồ. Ví dụ, nếu bạn muốn biểu đồ tổng số tháng mà được liệt kê trong ô A20 đến J20, bạn sẽ làm nổi bật A20 đến J20.
  3. Trong Excel 2003 và trước đó, nhấp vào Insert menu ở trên cùng của cửa sổ và chọn Chart để đưa lên các thuật sĩ biểu đồ. Các thuật sĩ biểu đồ sẽ bước bạn thông qua các thủ tục cho việc tạo biểu đồ, bao gồm cả các loại bạn muốn sử dụng, tiêu đề, trục, vv
  4. Trong Excel 2007 và sau đó, nhấp chuột vào tab Insert và trong các Charts section , nhấp vào loại biểu đồ bạn muốn tạo ra, và sau đó nhấn vào phong cách cụ thể của biểu đồ bạn muốn tạo cho các loại biểu đồ bạn đã chọn. Biểu đồ này sẽ được thêm vào bảng tính và bạn có thể thay đổi phong cách và màu sắc, thêm hoặc loại bỏ các yếu tố biểu đồ, và lọc dữ liệu sẽ được hiển thị trong biểu đồ.

Chỉnh sửa biểu đồ hiện tại

Nếu một biểu đồ đã tồn tại trong tài liệu bạn đang chỉnh sửa, bạn có thể thay đổi bất kỳ thuộc tính biểu đồ bằng cách kích đúp vào phần biểu đồ bạn muốn chỉnh sửa. Ví dụ, nhấp đúp vào biểu đồ cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc, đường nét, và các giá trị nền tảng của biểu đồ.

You may be interested

Most from this category