0 Shares 1595 Views 5 Comments

Làm thế nào để cài đặt phần mở rộng file .crx đã được tải về Chrome

Feb 16, 2017
0 1596 5

Google trong những năm qua đã tăng hạn chế của nó để cài đặt phần mở rộng của bên thứ ba Chrome để giúp bảo vệ người dùng Chrome từ mã độc hại. Một vài năm trước đây, bạn chỉ có thể cài đặt một phần mở rộng từ trang web của nhà phát triển mà không có rắc rối nào. Năm ngoái, bạn chỉ cần kích hoạt chế độ nhà phát triển trước khi cài đặt một file CRX (phần mở rộng Chrome). Bây giờ, theo Google, “để bảo vệ bạn trong khi bạn duyệt, Chrome chỉ cho phép bạn sử dụng các phần mở rộng đã được công bố trên Chrome Web Store .”

Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có một cửa phụ mà Google lại hé mở cho các nhà phát triển để kiểm tra phần mở rộng của họ, mà bạn có thể sử dụng để cài đặt phần mở rộng không được liệt kê trong Cửa hàng Chrome trực tuyến. Và đây là phần mà tôi nói lại rằng cài đặt phần mở rộng chưa được xác minh rõ nguồn gốc là rủi ro và có thể phơi bày máy tính của bạn để mã độc.Tiến hành có nguy cơ của riêng bạn.

1. Tải file .CRX vào máy tính của bạn cho các phần mở rộng Chrome bạn muốn cài đặt.

2. Tới chrome: // extensions / và kiểm tra hộp cho Developer mode  phía trên bên phải.

Cài đặt phần mở rộng file .crx đã được tải về Chrome

3. Sử dụng một ứng dụng CRX Extractor – Tôi sử dụng CRX Extractor – để giải nén file CRX và biến nó thành một file ZIP.

4. Xác định vị trí các file ZIP trên máy tính của bạn và giải nén nó.

5. Quay trở lại trang chrome: // extensions / và nhấp vào Load unpacked extension nút và chọn thư mục giải nén cho phần mở rộng của bạn để cài đặt nó.

You may be interested

Most from this category