0 Shares 156 Views

Làm mới máy tính của bạn mà không ảnh hưởng đến file của bạn

Mar 22, 2017
0 157

Nếu máy tính của bạn không hoạt động tốt như đã từng làm, và bạn không biết tại sao, bạn có thể làm mới máy tính mà không xoá bất kỳ tập tin cá nhân nào hoặc thay đổi cài đặt của bạn.

Chú thích

Nếu bạn nâng cấp máy tính từ Windows 8 lên Windows 8.1 và máy tính của bạn có một phân vùng phục hồi Windows 8, làm mới lại máy tính của bạn sẽ khôi phục Windows 8. Bạn sẽ cần phải nâng cấp lên Windows 8.1 sau khi làm mới.

Cảnh báo

Các ứng dụng bạn đã cài đặt từ trang web và đĩa DVD sẽ bị xóa. Các ứng dụng đi kèm với máy tính và ứng dụng bạn đã cài đặt từ Windows Store sẽ được cài đặt lại. Windows đặt một danh sách các ứng dụng đã bị xóa trên màn hình của bạn sau khi làm mới máy tính của bạn.

  1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, bấm Settings , sau đó bấm Change PC settings .
    (Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy chỉ vào góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, nhấp vào Settings , sau đó nhấp Change PC settings ).
  2. Nhấn vào Update and recovery , sau đó chọn vào Recovery .
  3. Trong Refresh your PC without affecting your files , nhấp vào Get started .
  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

You may be interested

Most from this category