0 Shares 1584 Views

Kiểm tra kích hoạt iPhone nhưng hiện thông báo lạ?

Apr 08, 2017
0 1585

Để kiểm tra cho iPhone 6s Plus, tôi vào trang https://checkcoverage.apple.com và nhập Imei. Sau đó nhấn tiếp tục thì ngay dưới ô nhập Imei xuất hiện dòng chữ đỏ:

“We’re sorry, but this is a serial number for a product that has been replaced. Please check your information and re-enter your serial number. If your information is correct, you may need to contact us”.

Tạm dịch:

Xin lỗi, nhưng đây là một số serial cho một sản phẩm đã được thay thế. Vui lòng kiểm tra thông tin của bạn và nhập lại số sê-ri của bạn. Nếu thông tin của bạn là chính xác, bạn có thể cần liên hệ với chúng tôi.

Như vậy iPhone của tôi bị gì, mong được các bạn tư vấn giúp.

BÊCA
hoangchikk@gmail.com

You may be interested

Most from this category