0 Shares 560 Views

Khôi phục máy tính của bạn đến một điểm trước đó

Mar 22, 2017
0 561

Nếu bạn nghĩ rằng một ứng dụng hoặc trình điều khiển mà bạn đã cài đặt gần đây gây ra sự cố với máy tính của bạn, bạn có thể khôi phục Windows trở lại một điểm trước đó, gọi là điểm khôi phục. Khôi phục Hệ thống không làm thay đổi các tệp cá nhân của bạn nhưng có thể xóa các ứng dụng và trình điều khiển đã cài đặt gần đây.

Chú thích

Windows tự động tạo điểm khôi phục khi bạn cài đặt các ứng dụng máy tính để bàn và cập nhật Windows mới, nếu điểm khôi phục cuối cùng cũ hơn 7 ngày. Bạn cũng có thể tạo một điểm khôi phục bằng tay bất cứ lúc nào.

Để khôi phục lại máy tính của bạn đến một điểm trước đó trong thời gian

  1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó bấm Search  .
    (Nếu bạn đang sử dụng con chuột, hãy chỉ vào góc trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, sau đó nhấp vào Search  .)
  2. Nhập Control Panel trong hộp tìm kiếm, và nhấn hoặc nhấp vào Control Panel .
  3. Nhập Recovery trong hộp tìm kiếm của Bảng Điều khiển, và sau đó bấm hoặc bấm Recovery .
  4. Bấm hoặc nhấp vào Open System Restore , rồi thực hiện theo các hướng dẫn.

You may be interested

Most from this category