0 Shares 9518 Views 16 Comments

Khắc phục thông báo lỗi “Local Area Connection, Ethernet or Wi-Fi doesn’t have a Valid IP Configuration” trong Windows

Mar 02, 2017
0 9519 16

Đây là một vấn đề rất phổ biến và được biết đến trong hệ điều hành Windows. Nhiều lần người dùng Windows phải đối mặt với vấn đề này khi họ cố gắng để kết nối với một Wi-Fi mạng hoặc local area network connection (Ethernet) . Họ nhận được thông báo lỗi sau khi khắc phục sự cố các vấn đề:

Kết nối khu vực địa phương không có một cấu hình IP hợp lệ.
HOẶC
Ethernet doesn’t have a valid IP configuration.
HOẶC
Wi-Fi doesn’t have a valid IP configuration.
HOẶC
Wireless network connection doesn’t have a valid IP configuration.

Bạn cũng có thể nhận được ” Limited Connectivity “, ” No Internet Access ” hoặc thông báo lỗi tương tự trong khi đang cố gắng để kết nối với mạng Wi-Fi hoặc kết nối mạng LAN. Đôi khi bạn có thể thấy hình tam giác màu vàng với dấu chấm than hoặc các ký hiệu trên biểu tượng mạng trong khu vực thông báo Taskbar.

Hầu hết các lần loại đó của vấn đề và thông báo lỗi xảy ra do lỗi thiết lập TCP / IP và cài đặt lại các thiết lập TCP / IP sửa chữa vấn đề này.

Nếu bạn cũng đang phải đối mặt với vấn đề này gây phiền nhiễu, bạn có thể thử các bước sau để khắc phục vấn đề này:

1. Mở Command Prompt as Administrator và chạy sau một lệnh:

netsh winsock reset
netsh int ip reset
netcfg -d
ipconfig / phát hành
ipconfig / renew
ipconfig / flushdns
ipconfig / registerdns

2. Khởi động lại máy tính của bạn và sau khi khởi động lại, vấn đề cần được giải quyết. Bây giờ bạn sẽ có thể để có được kết nối Internet toàn mà không cần bất kỳ vấn đề.

You may be interested

Most from this category