0 Shares 8903 Views 33 Comments

Hướng dẫn cách tạo ra file PDF cho riêng bạn

Mar 03, 2017
0 8904 33

Có rất nhiều chương trình có sẵn cho phép bạn tạo các file PDF của riêng bạn hoặc lưu văn bản dưới dạng file PDF. Chúng tôi khuyên PrimoPDFCutePDF , đó là những chương trình miễn phí cho phép bạn tạo các file PDF của riêng bạn. Sau khi cài đặt, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ sang file PDF. Mở tập tin bạn muốn chuyển đổi sang PDF, chọn tùy chọn Print, và thay vì in ấn với máy in của bạn, chọn tùy chọn CutePDF như máy in. Với chương trình PrimoPDF, khi in bất kỳ tập tin, một thuật sĩ sẽ được hiển thị với các tùy chọn bổ sung, bao gồm mật khẩu bảo vệ tập tin PDF.

Hướng dẫn cách tạo ra file PDF

Nhấn vào liên kết này cho một ví dụ về một tập tin được tạo ra trong Microsoft Word và in vào một file PDF sử dụng CutePDF. Có một số người sáng tạo PDF miễn phí khác, bao gồm cả một số trong những phổ biến hơn được liệt kê dưới đây.

Mẹo: Các Google Chrome trình duyệt có một tính năng cho phép bạn lưu bất kỳ trang web như là một PDF nếu bạn thay đổi máy in của bạn để Save as PDF trong cửa sổ in.
giải pháp PDF trực tuyến

Zamzar – Great giải pháp trực tuyến miễn phí để chuyển đổi các tài liệu Word (.doc), tài liệu Wordperfect (.wps), tài liệu văn bản OpenDocument (.odt), tài liệu văn bản (.txt), và nhiều hơn nữa.

Giải pháp phần mềm PDF khác

You may be interested

Most from this category