Main Menu

What’s New?

Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook

Shares

itEWB[.vn]

Microsoft Outlook là một phần mềm email client dùng để gửi và nhận mail thông qua các giao thức POP3 và IMAP. Microsoft Outlook cho phép kết nối nhiều hộp thư cùng một lúc, giúp cho việc gửi và nhận mail một cách dễ dàng và tiện lợi. Sau đây BizMaC xin hướng dẫn các bạn cách kết nối cấu hình sử dụng Microsoft Outlook với email hosting như sau:

Bước 1: Ở lần đầu tiên mở Outlook các bạn nhấn <Next> ở màn hình đầu tiên (Giới thiệu của Outlook). Ở màn hình tiếp theo Outlook hỏi các bạn có muốn cài đặt Outlook để kết nối đến tài khoản email hosting không, các bạn chọn <Yes> và nhấn <Next>.

Bước 2: Tiếp theo các bạn chọn <Manual setup or additional server types> và nhấn <Next>.

Bước 3: Tiếp theo các bạn chọn <POP or IMAP> và nhấn <next>.

Bước 4: Tiếp theo các bạn điền thông tin email các bạn tạo vừa rồi vào các ô tương ứng

  • Ở mục Account Type các bạn chọn <IMAP>.
  • Incoming mail server: các bạn điền hostname của server chứa hosting của các bạn.
  • Outgoing mail server (SMTP): các bạn điền hostname của server chứa hosting của các bạn.

160817C (HIỀN) Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook 1

Bước 5: Sau khi điền đủ thông tin yêu cầu các bạn nhấn <More Settings> để cấu hình thêm một số chi tiết. Tại thẻ Outgoing Server, các bạn Check vào My Outgoing server (SMTP) requires authentication.

160817C (HIỀN) Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook 2

Tại thẻ Advanced các bạn thay đổi port Incoming server (IMAP) thành 993, Outgoing server (SMTP) thành 465 và 2 dòng Use the following type of encrypted connection ta thay đổi từ None sang SSL.

160817C (HIỀN) Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook 3

Bước 6: Sau cùng các bạn chọn <Ok> và nhấn <Next>. Outlook sẽ test kết nối đến email hosting, nếu kết quả là Complete thì bạn đã kết nối thành công.

160817C (HIỀN) Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook 4

Bước 7: Tiếp theo màn hình giao diện của Outlook sẽ xuất hiện và yêu cầu các bạn chọn các thiết lập cho Outlook, ở đây các bạn nên chọn Use Recomended settings.

160817C (HIỀN) Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook 5

Như vậy là các bạn đã cấu hình thành công sử dụng Microsoft Outlook kết nối với email hosting. Chúc các bạn cài đặt thành công!