10000 Shares 11730 Views

Có gì mới Plesk Onyx WordPress Toolkit 2.0

Apr 23, 2017
10000 11731

Bộ công cụ WordPress lần đầu tiên được giới thiệu trong Plesk 12.5 và đã trở thành một trong những phần mở rộng Plesk được sử dụng và có giá trị nhất.

Với WordPress Toolkit 2.0, chúng ta sẽ thấy một số thay đổi tuyệt vời giúp đơn giản hóa và hỗ trợ phát triển, triển khai và quản lý nhanh chóng ví dụ WordPress.

Với gần 80% các trang web mới được phát triển là WordPress, không có gì ngạc nhiên nhiều trọng tâm đã được đặt trên các công cụ giúp người dùng WordPress.

“Công cụ tốt nhất để xây dựng, quản lý và bảo mật Website của bạn ở một nơi duy nhất!”

Một số tính năng chính trong WordPress Toolkit 2.0 mới bao gồm:

 • Faster and Simpler Deployment
 • Clone
 • Sync
 • WordPress Debug Management
 • Better Auto Update Control
 • Migration of Remote  Single WordPress instance
 • Site Indexing
 • Plesk Resellers
 • WP-CLI
 • API RPC + CLI Support

Faster and Simpler Deployment

Plesk 17.5 WordPress Toolkit 2.0 WordPress Installer Screenshot
One-click! một cú nhấp chuột làm cho việc cài đặt WordPress đơn giản hơn bao giờ hết, Plesk sử dụng repo WordPress.org và luôn tải xuống phiên bản mới nhất của WordPress. Điều này có nghĩa là bạn luôn được đảm bảo sẽ cài đặt phiên bản mới nhất. Trình cài đặt làm mọi thứ từ đầu đến cuối bao gồm, tạo ra một DB với một người sử dụng DB, tạo một tài khoản quản trị trong WordPress và khởi tạo WordPress để nó hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng ra khỏi hộp.

Clone a WordPress instance

Plesk 17.5 WordPress Toolkit 2.0 Clone Screenshot

Sao chép một website WordPress hiện tại là thời gian và không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với rất nhiều việc sao chép bằng tay các tập tin, tạo ra các cơ sở dữ liệu mới và sau đó các hành động lệnh bằng tay để thay đổi url trang web trong cơ sở dữ liệu. Với WordPress Toolkit 2.0 bây giờ bạn có thể tạo một bản sao của bất kỳ cá thể WordPress nào tới bất kỳ tên miền nào hoặc bất kỳ đăng ký nào trong Plesk.

Các tệp và cơ sở dữ liệu WordPress đều được nhân bản và URL trang web trong cơ sở dữ liệu được thay đổi tự động. Bạn có cùng thông tin đăng nhập quản trị viên chỉ cần truy cập vào một DB khác nhau và người dùng DB mới, tất cả sẽ tự động được thay đổi trong wp-config.php. Nếu bạn đang nhân bản đến một tên miền phụ và nó không tồn tại trong Plesk được nêu ra, nó sẽ được tạo ra với tất cả các bản ghi DNS chính xác. Các trường hợp đa quốc gia cũng có thể được nhân bản nhanh chóng, nhưng có một số hạn chế về tên miền phụ nằm trên Windows hosting.

Tính năng WordPress Clone trong Bộ công cụ mới này là tính năng tiết kiệm thời gian lớn nhất trong bản cập nhật này, sử dụng tính năng nhân bản với tính năng đồng bộ hóa nhanh mới phát triển nhanh và gỡ lỗi trên một trang web WordPress đã trở nên đơn giản và nhanh hơn.

Data Synchronisation – Sync

Plesk 17.5 WordPress Toolkit 2.0 Sync Screenshot

Trong quá trình phát triển vòng đời, đó có thể là một bài tập đầy thách thức để đồng bộ hóa các thay đổi từ trang web của nhà phát triển sang sản xuất. Trong WordPress Toolkit 2.0 bạn có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu đã sửa đổi giữa hai phiên bản WordPress. Nếu bạn có một số trường hợp WordPress trên máy chủ của mình, bạn có thể sao chép dữ liệu đã sửa đổi giữa các trường hợp này.

Không chỉ bạn có thể chọn tên miền hoặc tên miền phụ mà bạn muốn đồng bộ hóa thay đổi với bạn, bạn cũng có thể chọn các tùy chọn đồng bộ hóa, chỉ với Tệp, Tệp và Cơ sở dữ liệu hoặc Cơ sở dữ liệu. Bạn cũng có các tùy chọn với đồng bộ dữ liệu của bạn để chọn bảng cơ sở dữ liệu để sao chép. Tùy chọn bao gồm toàn bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ đó là tất cả các bảng hoặc chỉ chọn các bảng hoặc bảng mới. Các tệp có mặt trên mục tiêu nhưng thiếu trên nguồn không bị xóa theo mặc định và như một trình bảo vệ an toàn, trường hợp đích được đưa vào chế độ bảo trì trong quá trình đồng bộ hóa.

WordPress Debug Management

Gỡ lỗi Trang web có thể tốn nhiều thời gian và phức tạp, từ bản sao ban đầu của trang sản xuất đến việc tạo môi trường dev và sau đó tự thay đổi các tệp WordPress đúng để hiển thị thông tin gỡ lỗi đúng. Bạn cũng cần phải tự biên tập wp-config.php và nhớ những gì cần chỉnh sửa. WordPress Toolkit 2,0 giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn quản lý tất cả các tùy chọn gỡ lỗi quan trọng trên cơ sở mỗi một ví dụ từ GUI.

Gỡ lỗi một trang web WordPress đơn giản là nhân bản trang sản xuất của bạn và tạo ra một môi trường dev và bật gỡ lỗi từ trong Plesk Toolkit. Các tùy chọn dưới đây cho phép bạn quản lý các công cụ gỡ lỗi WordPress bản địa, bật và tắt các công cụ này trong tệp wp-config.php:

 • WP_DEBUG – Enable the main debug mode in WordPress
 • WP_DEBUG_LOG – Save all errors to the debug.log file inside the wp-content directory.
 • WP_DEBUG_DISPLAY – Show debug messages inside the HTML pages
 • SCRIPT_DEBUG – Force WordPress to use the non-minified versions of core CSS and JavaScript files. This is useful when you are testing changes made to .js and .css files.
 • SAVEQUERIES – Save database queries to an array that can be displayed to help analyse them. Note: that this will have a noticeable impact on the performance of your site, so it is not recommended to leave this option enabled when you are not debugging.

Work better, faster and safer!

WordPress AutoUpdates

Đã có rất nhiều nhầm lẫn xung quanh cách WordPress Toolkit thiết lập cập nhật tự động của nó, trước đây nếu bạn cho phép cập nhật tự động trong WordPress Toolkit, cập nhật lớn và nhỏ sẽ được cài đặt tự động, Nếu bạn tắt cập nhật tự động trong WordPress Toolkit chỉ có bản cập nhật nhỏ của WordPress Sẽ được cài đặt tự động, đó là hành vi mặc định của WordPress.

Trong WordPress Toolkit 2.0, điều này được giải quyết bằng cách giới thiệu một cài đặt cập nhật tự động rõ ràng hơn cho các phiên bản WordPress lớn và nhỏ bằng các lệnh WordPress bản địa như wp_auto_update_core.

Vì vậy, bây giờ bạn có thể chọn để thực hiện các cập nhật lớn và nhỏ hoặc chỉ cập nhật nhỏ hoặc vô hiệu hóa tất cả cập nhật tự động nếu bạn có một hệ thống quản lý cập nhật bên ngoài.

Migration of Remote Single WordPress instance

Plesk 12.5 WordPress Toolkit 2.0 Single WordPress Migration Screenshot
Việc di chuyển khách hàng từ các nhà cung cấp khác có thể khá phức tạp với cập nhật mới nhất cho Migration Manager khách hàng của bạn. Trang web của WordPress có thể được di chuyển đến cơ sở hạ tầng hoặc máy chủ của bạn chỉ với đăng nhập FTP. Tất cả các tệp WordPress và cơ sở dữ liệu được di chuyển và trang web được tự động thêm vào WordPress Toolkit. Để di chuyển, bạn chỉ cần nhấp vào Tùy chọn Nhập Trang web và sau đó thêm các chứng chỉ FTP.

Site Indexing

Khi phát triển trang web mới và Trang web của bạn chưa sẵn sàng để xem công khai hoặc đơn giản là tạo một trang web bản sao cho mục đích gỡ lỗi, bạn không muốn Google hoặc các trình thu thập thông tin web khác tìm nó và lập chỉ mục trong kết quả tìm kiếm của họ. Plesk bây giờ cho phép bạn lập chỉ mục hoặc không lập chỉ mục trang web của bạn bằng cách thêm các thẻ “noindex, nofollow” vào tiêu đề trang web của bạn và thêm chỉ thị Disallow vào robots.txt ảo.

Password Protection

Bật tính năng bảo vệ mật khẩu cho trang dàn trang của bạn, cho phép nhóm của bạn phát triển và xem lại trang web của bạn trước khi trực tuyến.

“We want to handle the stuff that we know so that people who want to use WordPress could focus on their actual end-goal: making the Website and creating content.”
          – Plesk Development Team

Plesk Resellers

Người bán lại Plesk bây giờ có khả năng quản lý tất cả các khách hàng của họ các phiên bản WordPress từ đăng nhập người bán lại của họ. Điều này loại bỏ các đại lý phải đăng nhập vào mỗi khách hàng của họ WordPress trường hợp để quản lý chúng và có thể được thực hiện từ WordPress Toolkit của họ truy cập.

WP-CLI

Phiên bản trước của bộ công cụ WordPress đã sử dụng một phiên bản vá của WP-CLI có nghĩa là cho người dùng nâng cao hơn mà bạn không có quyền truy cập trực tiếp vào các lệnh WP-CLI. Bây giờ với WordPress Toolkit 2.0 vấn đề này được giải quyết khi truy cập WP-CLI trực tiếp. Bạn có thể chạy lệnh WP-CLI sẵn có cho bất kỳ cá thể WordPress nào từ một thiết bị đầu cuối.
.

Bản quyền Plesk  bạn có thể mua hoặc dùng thử tại website BizMaC.

You may be interested

Most from this category