0 Shares 700 Views

Cấu hình Gửi và Nhận mail trên Outlook 2013

May 10, 2017
0 701

Dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại BizMaC:

+ Địa chỉ truy cập WebMail: http://webmail.tên-domain (VD: http://webmail.bizmac.com.vn)

+ Thông số cấu hình check mail trên thiết bị mail client (Outlook, Thunderbird, Live Mail)
./ Incoming Mail (POP3): mail.tên-domain   –   Port: 110   –   SSL: None   –   Authentication: Yes    –   Username: email đang cấu hình   –   Password: Mật khẩu của email trên

./ Incoming Mail (IMAP): mail.tên-domain   –   Port: 143   –   SSL: None   –   Authentication: Yes    –   Username: email đang cấu hình   –   Password: Mật khẩu của email trên

./ Outgoing Mail (SMTP): mail.tên-domain   –   Port: 25 hoặc 587   –   SSL: None   –   Authentication: Yes    –   Username: email đang cấu hình   –   Password: Mật khẩu của email trên

Cấu hình Outlook 2013

Tại giao diện chính của Outlook, Vào menu File

Tại mục Info trong menu File, click vào nút Add Account để tạo một tài khoản mới.

Cửa sổ mới xuất hiện, check vào mục Manual setup or additional server types >>> Next

Tại cửa sổ Choose Service chọn POP or IMAP

Nhập vào các thông tin cấu hình, sau đó click More Setting (nhập như hình):

Sau khi điền đầy đủ thông tin và click More Setting, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Thông tin thêm: Nếu bạn vừa muốn Outlook download mail về mà vẫn muốn thư đó tồn tại trên máy chủ trong 1 khoảng thời gian để thuận tiện kiểm tra thư bằng Webmail thì có thể cấu hình thêm chức năng phụ Leave a copy of messages on the server như hình bên dưới. Lưu ý không để thời gian lâu quá vì sẽ làm đầy hộp thư đó.

You may be interested

Most from this category