Thursday, May 13, 2021

Windows Guides

Hướng dẫn block port trên Firewall Windows Server

Click "Start | Control Panel | System and Security | Windows Firewall." Click USE recommended setting.(image 1) Select "Advanced Settings." Click "Inbound Rules" to block an inbound port; click "Outbound Rules" to block an outbound port. (image 2) Select "New Rule."...

Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

Bài đăng Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

DHCP là gì? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động…

Active Directory : Cấu hình Domain Controler – DC trên Windows Server 2012 R2

Bài đăng Active Directory : Cấu hình Domain Controler – DC trên Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Trong những bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Active…

DNS Server : Thêm A/PTR, MX, CNAME record trên Windows Server 2012 R2

Bài đăng DNS Server : Thêm A/PTR, MX, CNAME record trên Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Thêm A /PTR record. Chạy Server Manager và chọn “Tools” -> “DNS”, tiếp theo…

Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2012 R2

Bài đăng Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

DNS Server là gì? Máy chủ phân giải tên miền (DNS Server) là những…

Thay đổi Computer Name và địa chỉ IP tĩnh trong Windows Server 2012 R2

Bài đăng Thay đổi Computer Name và địa chỉ IP tĩnh trong Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

1. Thay đổi Computer Name trong Windows Server 2012 R2 Bình thường tên của…

Cài đặt Windows Server 2012 R2

Bài đăng Cài đặt Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows Server 2012 R2…

Các tính năng trong phiên bản Windows Server 2012 R2

Bài đăng Các tính năng trong phiên bản Windows Server 2012 R2 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Windows Server 2012 R2 có bốn phiên bản của hệ điều hành này: Foundation,…

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -