Main Menu

What’s New?

Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

DHCP là gì? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark

Active Directory : Cấu hình Domain Controler – DC trên Windows Server 2012 R2

Trong những bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Active Directory thì hôm này mình sẽ hướng đẫn các bạn phần tiếp theo Domain Controler trên Windows Server 2012 R2 Cài đặt Active Directory Domain Service

DNS Server : Thêm A/PTR, MX, CNAME record trên Windows Server 2012 R2

  Thêm A /PTR record. Chạy Server Manager và chọn “Tools” -> “DNS”, tiếp theo nhấp chuột phải vào tên miền của chính nó để hiển thị menu ở ô bên trái, sau đó chọn “New Host (A or AAA)

Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2012 R2

  DNS Server là gì? Máy chủ phân giải tên miền (DNS Server) là những máy chủ được cài đặt, và cung cấp dịch vụ phân giải tên miền DNS. Máy chủ DNS được phân ra thành 2 loại như:

Thay đổi Computer Name và địa chỉ IP tĩnh trong Windows Server 2012 R2

  1. Thay đổi Computer Name trong Windows Server 2012 R2 Bình thường tên của Windows Server 2012 R2  sẽ được gắn tự động theo mặc định, do đó hãy thay đổi nó. Cài đặt DHCP Server trên Windows Server

Cài đặt Windows Server 2012 R2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows Server 2012 R2 trên Server hoặc trên máy ảo như VMware đều giống nhau cách thực hiện. Sau khi download file ISO Windows Server 2012 R2 về ta tiến

Các tính năng trong phiên bản Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 có bốn phiên bản của hệ điều hành này: Foundation, Essentials, Standard và Datacenter. Các tính năng và điểm nổi bật mới Sử dụng các tính năng mới và nâng cao trong Windows Server 2012 R2,