Main Menu

What’s New?

Tên miền là gì?

24 June, 2018
Windows Guides

Cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012 R2

DHCP là gì? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép

Windows Guides

Active Directory : Cấu hình Domain Controler – DC trên Windows Server 2012 R2

Trong những bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Active Directory thì hôm này mình sẽ

Windows Guides

DNS Server : Thêm A/PTR, MX, CNAME record trên Windows Server 2012 R2

  Thêm A /PTR record. Chạy Server Manager và chọn “Tools” -> “DNS”, tiếp theo nhấp chuột phải vào tên

Windows Guides

Cài đặt DNS Server trên Windows Server 2012 R2

  DNS Server là gì? Máy chủ phân giải tên miền (DNS Server) là những máy chủ được cài đặt,

Windows Guides

Thay đổi Computer Name và địa chỉ IP tĩnh trong Windows Server 2012 R2

  1. Thay đổi Computer Name trong Windows Server 2012 R2 Bình thường tên của Windows Server 2012 R2  sẽ

Windows Guides

Cài đặt Windows Server 2012 R2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Windows Server 2012 R2 trên Server hoặc trên máy ảo

Windows Guides

Các tính năng trong phiên bản Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 có bốn phiên bản của hệ điều hành này: Foundation, Essentials, Standard và Datacenter. Các tính

Top