Main Menu

What’s New?

Vmware Vsphere: Chứng thực tập trung Active Directory trên ESXi

ItWEB – Vmware Vsphere: Chứng thực tập trung Active Directory trên ESXi Tình huống Giả sử chưa có Vcenter. Có 3 ESXi Mỗi con có 3 root độc lập. Muốn quản lý thì móc riêng Vsphere Client. Chức thực = local

Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách add license trên Vcenter Add license cho Vcenter Về Home -> Administration -> Licensing Key Vmware:  dãy số gồm 25 kí tự. Không phải cứ 1 license là 1 key, mà dung chung 1 key duy

Vmware Vsphere: Vcenter Server Appliance Và Cấu hình căn bản trên Vcenter

Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về Vcenter. Hôm này chúng ta sẽ tìm hiểu về Vcenter appliance và các cấu hình cơ bạn trên Vcenter như: Add host ESX, tạo folder, tạo

Vmware Vsphere: Cấu trúc máy ảo – Virtual Machine

ItWEB – Tự học Vmware Vsphere – Vmware Vsphere: Cấu trúc máy ảo – Virtual Machine Máy ảo – Virtual Machine : là 1 tập hợp gồm các file. Ta có thể chia làm 2 nhóm chính Nhóm 1: Gồm

Vmware Vsphere: Cơ bản về VMware Vcenter

ItWEB – Tự học Vmware Vsphere – Vmware Vsphere: Cơ bản về VMware Vcenter  Do mình chưa tìm thấy bài Virtual Machine nên mình viết tạm bài này trước, các bạn đọc tham khảo để bổ sung nhé 🙂 . Bài này

Vmware Vsphere: Tìm hiểu về Vsphere Client – Video Lab

ItWEB – Tự học ảo hóa Vsphere – Vmware Vsphere: Tìm hiểu về Vsphere Client Sau khi cài đặt ESXi và cấu hình cơ bản xong thì ta bắt đầu quản trị (ngồi từ xa) Các cách dùng để quản trị,

Vmware Vsphere: Direct Console User Interface ESXi 5.5

ItWEB – Học Vmware Vsphere 5.5 (Vmware ESXi 5.5) – Direct Console User Interface Direct Console User Interface Ở Bài trước , chúng ta đã cùng nhau cài đặt Vmware ESXi 5.5 . Bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng

Vmware Vsphere: Cài đặt VMware ESXi 5.5

Chào các bạn, chúng ta cùng đến với bài viết cực kì cơ bản khi bạn tiếp cận hệ thống ảo hoá  VMWare nhé. Đầu tiên chính là bạn sẽ làm thế nào để cài đặt VMWare ESXi 6.5 (phiên

Giới thiệu về ảo hóa (Vmware)

ItWEB – Bài viết này nói về những khó khăn của mô hình truyền thống, lợi ích của việc sử dụng công nghệ ảo hóa và giới thiệu đôi chút về công nghệ ảo hóa Vmware. 1/ Tổng quan về